Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Konference Rozmanitý svět dobrovolníků 2010

Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
ve spolupráci s
Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové
a
Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové
 
při příležitosti Týdnů pro neziskový sektor a Evropského roku dobrovolnictví
 
pořádá konferenci
 
Rozmanitý svět dobrovolníků
 
 
Konference je určena zájemcům o problematiku dobrovolnictví z řad studentů, pracovníků neziskových organizací, knihoven, krajů a obcí a odborné veřejnosti.


Kde: Velký sál Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Hradecká 1250, 5. patro (mapa zde)
 
Kdy: středa 9. 3. 2011
 
Rámcový program:
 
9:30 - 10:00 Prezence účastníků

10:00 - 11:15 Přednáškový blok 1
- Fenomén dobrovolnictví v současné společnosti (Zuzana Hloušková, KRASNNO)
- Využití dobrovolníků při animaci komunity (Mario Montes, ESEC Coimbra, Portugalsko)
- Dobrovolníci v knihovně (Vlaďka Buchtová, Jaroslav Novotný, SVK Hradec Králové)
- Možnosti firemního dobrovolnictví (Veronika Bergrová, Královéhradecká provozní a. s.)
 
11.15 - 11.45 přestávka
 
11:45 - 13:00 Přednáškový blok 2
- Dobrovolníci v péči o zdravotně postižené a seniory (Jana Štěpánová, Královédvorská Arnika o. s.)
- Dobrovolníci ve Fakultní nemocnici HK (Vít Čejka, Občanské poradenské středisko o. p. s.)
- Evropská dobrovolná služba (Ludmila Pohanková, Kateřina Hiebschová, Déčko Náchod)
- Dobrovolníci v ekologické výchově (Kateřina Jenešová, Sluňákov o. s.)
- Dobrovolníci v ochraně kulturního dědictví (Bohumír Dragoun, Villa Nova Uhřínov)
 
13.00 - 13.30 přestávka
 
13:30 - 15:00 Diskusní seminář
- Základní modely právního zabezpečení dobrovolnictví (Jan Hloušek, ÚSP UHK)
- Možnosti pojištění dobrovolníků (Jaroslava Havlíčková, Hasičská vzájemná pojišťovna)
- Uplatnění dobrovolníků v sociálních službách (Marcela Gaždová, KÚ Královéhradeckého kraje)
 
 
Vstupné: zdarma
 
Příhláška: na konferenci se bylo možné přihlásit do 7. 3. V tuto chvíli je kapacita Konferenčního sálu již vyčerpaná.


Reportáž z konference
Dny se dají trávit různě. Prací, studiem, starostí o rodinu, nakupováním, cestováním, lelkováním? Možností je skoro nepřeberné množství. O to pestřejší je paleta příležitostí, když jde o hodiny či dny volného času. V tomto seznamu alternativ byste zajisté našli i dobrovolnictví, což není asi standardní záležitost, která by vás napadla mezi prvními. Dobrá vůle člověka, která ho vede k vykonávání určitých činností, bez toho aniž by na ní především finančně profitoval, a zároveň sloužil něčemu či někomu jinému, je vskutku zajímavý fenomén.
Právě o dobrovolnictví a jeho různorodých odstínech se ve slunečnou středu 9. 3. 2011 konala konference s příznačným názvem Rozmanitý svět dobrovolníků.
Tuto konferenci uspořádala Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací (KRASNNO) ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Ústavem sociální práce Univerzity Hradec Králové. Právě v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové se akce konala. Účastníci konference se tak mohli pokochat i architektonicky zajímavou, velice funkční a technicky vybavenou budovou, jejíž prostory příjemně doladily celkovou atmosféru události. Konference se konala při příležitosti Týdnů pro neziskový sektor a Evropského roku dobrovolnictví.
Při úvodní prezentaci dostali účastníci materiály, které se vztahovaly ke konferenci, ale také k tématu dobrovolnictví obecně. Po milém přivítání Janem Hlouškem v deset hodin zahájila první přednáškový blok Zuzana Hloušková za KRASNNO tématem Fenomén dobrovolnictví v současné společnosti. Uvedla zajímavou skutečnost, že v České republice působí přibližně 1,5 milionu dobrovolníků. Zmínila průkopníka dobrovolnictví v ČR HESTII a její program 5P. Hlavní z problémů nachází v obtížné dostupnosti finančních zdrojů a také uvedla, že současným trendem je komunitní dobrovolnictví. Díky projekci mohli účastníci sledovat prezentaci a viděli, jak vypadá soška Křesadla, kterým je každoročně oceňován jeden dobrovolník za svoji činnost.
Následovala přednáška zahraničního hosta Maria Montese z portugalské univerzity ESEC Coimbra, který se věnoval tématu Využití dobrovolníků při animaci komunity. Při své prezentaci využil také audiovizuální složku, což je pro posluchače příjemným osvěžením. Uvedl příklad dobré praxe v podobě komunitního festivalu. Od zahraničních zkušeností se program posunul ke zkušenostem královéhradeckým. Na řadě bylo povídání o Dobrovolnictví v knihovně, kterým posluchače provedla Vlaďka
Buchtová za SVK HK a Jaroslav Novotný. Ukázali, jak lze posunout činnost knihovny za hranice jejích zdí, a to obrazně i doslovně. Jimi popsaný zrealizovaný projekt byl velice inspirativní a zajímavý. První přednáškový blok uzavřela Veronika Bergrová z Královéhradecké provozní a. s., která svou prezentací Možnosti firemního dobrovolnictví vnesla jiný úhel pohledu na pojetí dobrovolné činnosti. Podpora neziskového sektoru soukromými a firemními zdroji je jeden ze stěžejních příjmů pro jeho fungování. Zapojení firemních dobrovolníků je jedna z možných forem spolupráce těchto na první pohled oddělených světů.

První blok skončil o několik minut déle, než bylo naplánováno, a tak účastníci konference jistě rádi využili půlhodinovou přestávku ke vstřebání velice zajímavých informací. Při hojném připraveném pohoštění mohli využít dostatečně dlouhou pauzu ke konverzaci se svými kolegy nebo mohli klást dotazy přednášejícím. Následoval druhý přednáškový blok, který uvedla Jana Štěpánková z Královédvorské Arniky o. s. s tématem Dobrovolníci v práci se zdravotně postiženými a seniory. Po úvodní promluvě posluchačům pustila krátký film, který zachycoval práci Arniky o. s. a jejich dobrovolníků. Druhou prezentací nás provedl Vít Čejka z Občanského poradenského střediska o. p. s. na téma Dobrovolníci ve Fakultní nemocnici HK.
Popsal, na jakých odděleních dobrovolníci pracují a co je jejich úkolem. Následovala Evropská dobrovolná služba, kterou představila Kateřina Hiebshová  z Déčka Náchod. Zdůraznila, že Česká republika zdaleka nevyčerpává možnosti, které EU v této oblasti nabízí. Ačkoli je to náročnější na organizaci, ale využití tohoto programu může být jistě velice obohacující jak pro vysílající organizaci, hostitelskou organizaci, tak pro samotné dobrovolníky. Kateřina Jenešová ze Sluňákova o. s. účastníkům konference ve své prezentaci popsala, jak působí Dobrovolníci v ekologické výchově.
Uvedla příklady pravidelně organizovaných akcí pro veřejnost, na kterých se aktivně podílejí dobrovolníci. Popsala také, jak ve Sluňákově probíhá koordinace dobrovolníků. Další zajímavou oblast dobrovolnictví představil Bohumír Dragoun z Villa Nova Uhřínov ve své prezentaci věnované tématu Dobrovolnictví v ochraně kulturního dědictví. Představil oblasti působení organizace a jeho příspěvek byl také velice poutavý a zajímavý. Z jeho prezentace bylo téměř hmatatelné nadšení, které je vlastně nedílnou součástí každé dobrovolné činnosti. Tím byl uzavřen druhý přednáškový blok a následovala druhá půlhodinová přestávka.

Poslední částí konference byl diskusní seminář, který se zabýval dalšími zajímavými tématy. Jan Hloušek z ÚSP UHK otevřel třetí blok přednáškou Základní modely právního zabezpečení dobrovolnictví. Navázala Jaroslava Havlíčková z Hasičské vzájemné pojišťovny, která se zabývala tématem Možnost pojištění dobrovolníků. Uplatnění dobrovolníků v sociálních službách prostřednictvím Marcely Gaždové z KÚ Královéhradeckého kraje byla oblast, která program konference uzavřela. Postřehy z třetího bloku bohužel nemám, jelikož jsem se ho už bohužel nemohla zúčastnit.
Z pestrého a nabitého programu konference Rozmanitý svět dobrovolníků je zřetelné, že její název odpovídá. Bylo zmíněno několik možných oblastí působení dobrovolníků, ale zdaleka nebyly vyčerpány. Konference přinesla jistě všem účastníkům ať z řad profesionálů nebo studentů či jinak zainteresovaných lidí mnoho zajímavých, možná i nových informací. Tyto akce mohou být inspirací, místem k setkávání, vzdělávání a získávání nových kontaktů. Dobrovolnictví je jedna z možných cesta k osobité, nezávislé občanské společnosti, proto doufám, že se nepřestane pracovat na vytváření co nepříznivějších podmínek a jeho podpoře.

Veronika Peclinovská, studentská praxe (FF UPCE)

Za obsah na této stránce zodpovídá: Zuzana Hloušková, Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 12. 10. 2013, 12:44 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz