Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Pravidla pro přihlášení na vzdělávací akci

Přihláška
Zájemce o účast na zvolené vzdělávací akci (kurzu) vyplní závaznou přihlášku prostřednictvím těchto webových stránek (v samostatné podsekci na levé liště). Pro každou osobu je potřeba vyplnit samostatnou přihlášku, přestože pracují ve stejné organizaci. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději v den uzávěrky, která je stanovena pro konkrétní vzdělávací akci. Přijetí přihlášky je následně potvrzeno e-mailem. Pokud není přijetí přihlášky potvrzeno do 5 pracovních dnů, je vhodné ověřit si její doručení telefonicky. Přihláška se stává podkladem pro vystavení daňového dokladu, proto je důležité uvádět správné údaje o plátci. Požadavky na jinou formu úhrady než převodem na účet je potřeba uvést v přihlášce v poli "Poznámka".

Úhrada kurzovného
Úhradu kurzovného preferujeme převodem na účet č. 600165116/5500, příp. na základě zálohové faktury (na vyžádání). Úhradu je nutné provést tak, aby byla částka připsána na účet pořadatele vzdělávací akce nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Doklad o zaplacení (vyúčtovací fakturu) obdrží účastník u prezence, příp. během prvního výukového dne. Ve výjimečných případech lze na základě předchozí dohody uhradit kurzovné v hotovosti v den zahájení vzdělávací akce. V případě kurzů dražších nad 10 tis. Kč se lze dohodnout na splátkovém kalendáři.

Storno
Kurzovné se vrací pouze v případě zrušení vzdělávací akce pořadatelem nebo přeplnění kapacity kurzu, o čemž jsou přihlášení účastníci včas informováni. Přihlášku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce, poté je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu. Za původně přihlášenou osobu může být vyslán náhradník.

Kontakty:
- ekonomické dotazy na partnership@krasnno.cz
- dotazy k odborné stránce kurzu na info@krasnno.cz

Platnost pravidel: 1. 1. 2015

Za obsah na této stránce zodpovídá: Zuzana Hloušková.
Poslední aktualizace této stránky: 27. 12. 2014, 22:20 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz