Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Služby pro NNO

Právní pomoc spolkům (aktuální nabídka)

Nabízíme spolkům se sídlem na území Královéhradeckého kraje pomoc při plnění zákonné povinnosti uvést název a stanovy do souladu s NOZ a doplnit zapisované údaje do spolkového rejstříku. Služba zahrnuje 1 konzultaci v rozsahu 1 hodiny, úpravu stanov, zhotovení návrhu na změnu (doplnění) zápisu do spolkového rejstříku, přípravu dokladů o volbě či jmenování orgánů, přípravu dokladů prokazující umístění sídla. Cenu této služby garantujeme do 31. května 2014 ve výši 1000 Kč. Součástí ceny nejsou správní a soudní poplatky, u kterých budeme žádat jejich odpuštění.

Semináře pro pracovní týmy
Semináře na zakázku, v prostorách organizace a v termínech dle dohody, na témata:

 • Úvod do neziskového sektoru,
 • Projektový management,
 • Dobrovolnický management,
 • Fundraisingové metody.

Koučink vedoucích pracovníků
Podporuje změnu myšlení, postojů a sebepojetí k efektivnějšímu dosahování výsledků a přijímání rozhodnutí. Rozvíjí skrytý potenciál, kreativitu a odstraňuje překážky v osobním růstu. Odstraňuje obavy, strach a stres, řeší problém vyhoření a umí pracovat i s organizací času a sil. Individuální práce podle metody GROW.

Facilitace procesu organizačních změn
Usnadnění skupinové diskuse a dosahování koncensu v rámci procesů:

 • strategické plánování,
 • rozšíření/omezení provozu,
 • transformace na sociální podnik apod.

Expertízy na míru
Vypracování studie či plánu v podobě písemného materiálu "na míru" nezávislou osobou, např.:

 • fundraisingový plán,
 • PR audit,
 • evaluace projektů,
 • studie proveditelnosti.

Supervize projektů
Představuje zajištění nezávislé kontroly výstupů a realizace činností, zejm. dohled nad průběhem projektu, dodržování specifických požadavků a získávání podnětů pro zlepšení kvality a uživatelské hodnoty projektu. Supervizor projektu pomáhá realizačnímu týmu vnímat a reflektovat vlastní naplňování projektu, vzájemné vztahy, nacházet nová řešení problematických situací, která při realizaci projektu vzniknou.


Cena služby bude sjednána individuálně na základě dohodnuté časové dotace. Její součástí je předběžné šetření situace v organizaci. V případě zájmu o některou z výše uvedených služeb nás kontaktujte na partnership@krasnno.cz.

 

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 02. 02. 2014, 18:46 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz