Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Založení NNO

NNO aneb nevládní nezisková organizace

Neziskový sektor tvoří organizace, které jsou založeny na jiných motivech, než je ekonomický zisk, a veškeré případné zisky vkládají zpět do činnosti organizace. Jsou autonomní vůči státu a existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Do neziskového sektoru patří například subjekty poskytující veřejné služby, subjekty pracující pro své členy, subjekty financující činnosti ostatních apod. Různorodost je hlavním rysem a silnou stránkou tohoto sektoru, s nímž se obvykle také spojuje řada přínosů pro demokratickou společnost.

Subjekty, které spadají do neziskového sektoru, můžeme dělit dle právní formy takto:
1. nevládní neziskové organizace

  • spolky (dříve občanská sdružení),
  • fundace (dříve nadace a nadační fondy),
  • ústavy (dříve obecně prospěšné společnosti),
  • církve a účelová zařízení církví.

2. neziskové organizace založené vládní autoritou

  • příspěvkové organizace zřízené orgány státní správy,
  • příspěvkové organizace zřízení obcemi a kraji.

3. ostatní subjekty založené za jiným účelem než podnikání

  • společnost s ručením omezeným,
  • akciová společnost.

Nevládní neziskové organizace (dále jen „NNO“) představují různé formy dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle. Samotný pojem "nevládní nezisková organizace" není ukotven v žádném právním předpise. Při založení takové organizace je proto vycházet z existujících právních forem. Doporučejeme se nejprve seznámit s charakteristikou každé z nich a způsobem fungování, protože přeměna na jinou právní formu je složitý proces, často je úplně vyloučen.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 16. 03. 2014, 18:44 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz