Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Budování partnerství

Budování partnerství

Nezbytným aspektem fungování neziskových organizací v EU je budování partnerství jednak uvnitř vlastního sektoru (koalice, oborové asociace, společné projekty), jednak mimo neziskový sektor (státní sféra, byznys).
Spolupráce všech tří sektorů, které tvoří základní pilíře občanské společnosti - tedy neziskového (občanského), veřejnosprávního a podnikatelského - je zdlouhavým procesem, vedoucím mnohdy k neznámému a nejistému cíli. Jeho realizace je možná nejrůznějšími prostředky, jejich volba je pak vždy závislá na fázi vývoje, ve které se spolupráce nachází, a na dalších podmínkách (geografických, společenských a historicko-kulturních) dané lokality.

Příklady partnerství:
  • pravidelná mezisektorová setkávání (pro vzájemnou informovanost),
  • vytvoření média pro vzájemnou výměnu názorů (zpravodaj, e-konference),
  • vzájemné zadávání úkolů a plnění požadavků (pravidla pro grantová řízení),
  • účast zástupců všech sektorů při rozhodováních o věcech veřejných,
  • systém spravedlivého přidělování veřejných zakázek,
  • založení komunitní nadace (vložení finačních prostředků ze strany veřejné správy a podnikatelského sektoru do neziskového subjektu),
  • uspořádání společné kampaně na komunitní úrovni,
  • zorganizování společných oslav, např. při významných událostech města či obce,
  • účast na prezentačních akcích místních i přesahujících daný region (výstavy, veletrhy a soutěže),
  • společné zpracování strategie rozvoje města či obce, účast v komunitním plánování.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 29. 10. 2013, 17:34 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz