Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Medializace činnosti a transparentnost

Medializace činnosti a transparentnost

K úspěšnému fungování organizace také patří cílená propagace, zahrnující zejména:

 • články v místním tisku, rozhlase apod. o existenci organizace a jejích úspěších
 • tvorbu propagačních materiálů (leták, brožura, vizitky apod.), vydávání výroční zprávy (pro občanská sdružení nepovinné) zajišťující průkaznost hospodaření
 • zřízení kontaktního místa nebo webových stránek
 • registraci v databázích, adresářích, u střešních organizací
 • účast na výstavách, veletrzích apod.
 • průhlednost finančních toků (např. formou transparentního bankovního účtu)

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

1. Úvodní slovo statutárního zástupce či předsedy správní rady (je-li) nebo známé osobnosti - vyzdvižení úspěchů, budoucí směřování (3/4 strany A4)
2. Poslání organizace - podstata organizace, smysl její existence, cíle a způsoby, jakými jich chce dosáhnout (v bodech)
3. Stručná historie - celkový obraz organizace v průběhu uplynulých let, vývoj organizace, rozvojové kroky v jednotlivých etapách (1/2 strany A4)
4. Struktura organizace, orgány organizace, popř. její členská základna
5. Zpráva o lidech spojených s organizací - zaměstnancích, správní radě, spolupracovnících, dobrovolnících
6. Zpráva o činnosti členěná podle projektů, programů nebo chronologicky - členění do podkapitol, grafy, tabulky, zhodnocení
7. Členství ve střešních, národních či mezinárodních institucích, akreditace - spolupráce s orgány veřejné správy, jinými neziskovými organizacemi, profesními komorami, zapojení do mezinárodní sítě partnerů apod.
8. Informace o sponzorech a donorech organizace - loga a zaměření činnosti sponzorů, popř. zpráva o délce podpory (pravidelně, počet let)
9. Poděkování - všem příznivcům, kolegům, dárcům
10. Záměry organizace pro příští rok (max. 1 strana A4)
11. Výrok auditora, musí-li účetní závěrku ověřovat auditor/Výrok o schválení výroční zprávy statutárním orgánem (valná hromada, správní rada)
12. Změny zakládací listiny (obecně prospěšné společnosti)
13. Finanční část

Doplňující části
14. Ohlasy z tisku, vyjádření klientů, garantů
15. Vkládané přílohy

PR (PUBLIC RELATIONS) = vztahy s veřejností
Je to cílevědomá, plánovaná a nepřetržitá snaha o vytvoření a udržení vzájemného porozumění mezi organizací a veřejností.
Hlavní cíle:

 • získat podporu a pochopení veřejností pro poslání či budoucí záměry organizace
 • informovat a získávat důvěru veřejnosti
  přesvědčit veřejnost o užitečnosti a důležitosti záměrů organizace
 • vytvářet a zlepšovat image organizace
 • omezovat možnost konfliktů a napětí mezi organizací a veřejností
  vyjednávat a komunikovat s veřejností

ZÁSADY PRO JEDNÁNÍ S MÉDII:

 • pečujte o novináře jako o klienta
 • odpovídejte pravdivě a srozumitelně
 • nedělejte obstrukce, hovořte bez vytáček
 • zachovejte neutralitu ve vztahu k médiím
 • snažte se žádanou informaci vždy poskytnout
 • udělejte si na novináře čas
 • nepodceňujte zákon prvního dojmu
 • připravte si krizový scénář

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 29. 10. 2013, 17:33 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz