Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Funkční management a strategické plánování

Funkční management a strategické plánování

Úkolem managementu je promýšlet, vytyčovat a realizovat organizační záměry, poslání, cíle a hodnoty. Umožňuje organizaci i každému pracovníkovi růst a rozvoj v souladu s měnícími se potřebami a příležitostmi. Management má na starosti: plánování a organizování, zajištění potřebných zdrojů pro činnost, motivování a vedení lidí, řešení problémů, komunikaci s vnějším světem, prezentaci výsledků práce organizace, řízení činností a kontrolu, správu finančních prostředků a břímě zodpovědnosti. Pracovníci v managementu musí být schopni zastávat různé role v týmu.

Zejména dlouhodobé plánování je nesmírně důležité pro budoucnost organizace. Jednou z forem je strategické plánování, které může pomoci přeměnit sny ve skutečnost. Organizaci umožňuje vytvořit strukturu a vědět, kde začít s plněním svého poslání. Strategický plán je psaný dokument, který organizaci slouží jako dlouhodobé (tří-až pětileté) vodítko. Je výsledkem strukturovaného procesu a odpovídá na 4 základní otázky:

  • proč organizace existuje;
  • co dělá;
  • kam by měla směřovat;
  • jak se tam dostane.

Přestože konečným výsledkem strategického plánování je psaný dokument, důležitý je samotný proce plánování. Může se totiž stát dobrou příležitostí pro rozhodování za účasti všech. Může odhalit nepředvídané silné stránky organizace a podpořit nejvyšší pracovní výkon. Existence strategického plánu je navíc známkou moderní a rozvíjející se organizace. Často se také stává povinnou přílohou žádostí o grant a tvoří standardní složku interních dokumentů neziskových organizací v EU.

Strategický plán obvykle obsahuje:

  • vizi, poslání a hodnoty organizace;
  • analýzy organizace (zainteresované osoby, SWOT, PEST, slabé a silné stránky);
  • strategické a dílčí cíle, kterých by chtěla organizace dosáhnout v příštích 3-5 letech;
  • lhůtu pro splnění stanovených úkolů;
  • hodnocení výsledků.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 29. 10. 2013, 17:32 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz