Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Projektové účetnictví

Projektové účetnictví

Účetnictví jsou povinny vést všechny právnické osoby, a to ode dne jejich vzniku až do jejich zániku. V této kapitole zmíníme některé pojmy a zásady, se kterými se setkáte při vedení účetnictví.
Účetnictví a výkaznictví se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, který upřesňují Opatření ministerstva financí (publikovány v Finančním zpravodaji).

POVINNOSTI ZE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ:

 1. Vést účetnictví za účetní jednotku jako celek
 2. Používat jednoduchý a přehledný účtový rozvrh
 3. Vést seznam účetních knih: účetní deník, hlavní účetní kniha, kniha závazků (faktur přijatých), kniha pohledávek (faktur vydaných), další knihy dle potřeby (pokladní deník, kniha jízd apod.)
 4. Popsat projekčně programovou dokumentaci při používání výpočetní techniky (znaky, symboly, řazení, opravy atd.)
 5. Vydat směrnici o oběhu účetních dokladů
 6. Vydat směrnici o oceňování majetku a závazků a opravných položkách
 7. Stanovit účetní odpisový plán veškerého dlouhodobého majetku
 8. Vydat směrnici o inventarizaci majetku a závazků
 9. Vydat směrnici o účetní uzávěrce (seznam všech příloh)
 10. Vydat směrnici o úschově účetních písemností
 11. Vydat směrnici o vedení operativní evidence majetku a podrozvahové evidence (zapůjčování majetku, evidence cizího majetku a evidence leasingu atd.)
 12. Na každé účetní období jmenovat: hlavní inventarizační komisi, likvidační komisi, škodní komisi a stanovit metodické pokyny pro tyto komise

PROJEKTOVÉ ÚČETNICTVÍ

Jedná se o vedení účetnictví z hlediska jednotlivých účelů i jednotlivých zdrojů na ně vynaložených. Výhodou je přehlednost a zjednodušení postupu při vyúčtování.

Varianta 1: Rozlišování projektů a dárců podle analytické evidence. Vhodné pro neziskové organizace s menším množstvím projektů a zdrojů.
Výhodou jsou malé nároky na účetní software. Nevýhodou je omezení členění dle druhu nákladů.

Varianta 2: Rozlišování projektů a dárců podle středisek a akcí (dle možností účetního softwaru). Vhodné pro neziskové organizace s větším množstvím projektů a zdrojů. Výhodou je možné detailní rozlišení nákladů a výnosů jednak podle druhu, jednak podle dárce nebo projektu.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 29. 10. 2013, 17:26 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz