Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Přehledné vnitřní dokumenty

Přehledné vnitřní dokumenty

Základním stavebním kamenem NNO je pořádek ve vnitřních dokumentech. Jedná se zejména o:

 • zakládací dokumenty (stanovy, zakládací smlouva, statut, nadační listina aj.)
 • provozní dokumenty (organizační a provozní řád, domovní řád, archivační řád, zápisy z porad týmu, etické kodexy apod.)
 • zápisy z jednání statutárních orgánů (výkonného výboru, správní rady apod.) vč. korespondence s registrujícími orgány veřejné správy
 • smlouvy s pracovníky (pracovní smlouva, DPP, DPČ, kontrakty dobrovolníka)
 • výkazy (výkazy práce, inventarizace nábytku apod.)
 • dokumenty obsahující know-how (žádosti o granty, projekty, metodiky, publikace)
 • dokumenty obsahující ekonomické informace (daňová přiznání, vyúčtování grantů a dotací, výroční zprávy, účetní směrnice)

Stanovte si nejprve systém dokumentace v organizaci:

Jaké informace bude dokumentace zachycovat? Jakého budou charakteru (postup, graf, seznam, mapa...)?

Jaký bude formát dokumentace (papír, film, elektronická data...)?

Jaký bude způsob a doba archivace?


Náležitosti pro označování dokumentů:

 • jednoznačný název dokumentu
 • datum, kdy dokument vznikl
 • jméno toho, kdo dokument vytvořil
 • kdo a kdy dokument schválil
 • komu všemu je dokument dostupný (kdo obdrží kopie)
 • platnost dokumentu (od kdy platí údaje uvedené v dokumentu)
 • verze dokumentu (v případě, že existuje více pracovních verzí)

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 29. 10. 2013, 17:40 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz