Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

FAQ

Dotaz z 18. 11. 2013

Musíme po novém roce měnit všechny smlouvy, když přestaneme být sdružení a budeme spolek?

Odpověď z 18. 11. 2013

Smlouvy, resp. označení smluvních stran v dosavadních smlouvách, měnit nemusíte. Po 1. 1. 2014 budete stále stejný právní subjekt, se stejným identifikačním číslem, stajeným názvem, stejným sídlem. Název (firmu) budete měnit teprve až budete uvádět stanovy do souladu s požadavky nového občanského zákoníku pro spolek a to u nových smluv.

Odpovídal(a): Jan Hloušek

 

Dotaz z 13. 11. 2013

Co je to sociální družstvo? Nikdy jsem o něm neslyšela.

Odpověď z 14. 11. 2013

Právní formu "SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO" přináší §758 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v rámci velké rekodifikace občanského práva. Jde o zvláštní variantu družstva, které vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb. Oproti běžnému družstvu zde platí určitá omezení (přerozdělování zisku, zatěžování majetku apod).

Odpovídal(a): Jan Hloušek

 

Dotaz z 08. 11. 2013

Doslechli jsme se, že po prvním lednu budou všechna občanská sdružení zrušena. Znamená to, že musíme naše sdružení přeregistrovat na obecně prospěšnou společnost?

Odpověď z 11. 11. 2013

Nový občanský zákoník skutečně přináší novou právní formu "SPOLEK", která má nahradit dosavadní občanská sdružení. Nemusíte se obávat, že po 1. lednu 2014 bude vaše občanské sdružení zrušeno. Bude dál existovat a zákon dává všem občanským sdružením lhůtu 3 roky, aby uvedli svoje stanovy do souladu požadavky nového občanského zákoníku pro spolek, nebo se přeměnily na právní formu "ÚSTAV" nebo "SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO", pokud charakterem činnosti odpovídají spíše jim.

Odpovídal(a): Jan Hloušek

 

Dotaz z 03. 11. 2013

Naše sdružení poskytuje sociální služby a po novém roce se budeme muset transformovat na obecně prospěšnou společnost nebo ústav. Máme se tranformovat hned, nebo raději počkat?

Odpověď z 07. 11. 2013

Pokud zvažujete přeměnu občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, neměli byste otálet, neboť zákon č. 68/2013 Sb. toto umožňuje pouze do 31. 12. 2013. Po tomto datu bude možná přeměna pouze na ústav nebo sociální družstvo.

Odpovídal(a): Jan Hloušek

 

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 18. 11. 2013, 23:55 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz