Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Komunitní plánování sociálních služeb

Co je "komunitní plánování"?

Komunitní plánování je moderní rozvojovou metodou plánování veřejných služeb, která počítá s názory celé komunity (kraje, obce) a jejich členů. Efektivně stanovuje nejpotřebnější aktivity kraje a všech dalších aktérů v oblasti sociálních služeb, popisuje možnosti a podmínky jejich spolupráce, včetně vymezení potřebných a finančních prostředků na jejich zajištění.

Komunitní plánování sociálních služeb představuje postup, jak usnadnit řešení účelného a efektivního rozvrstvení sociálních služeb dle územní působnosti, potřebnosti, demografických ukazatelů, priorit sociální politiky a ekonomických možností. To se uskutečňuje prostřednictvím dialogu 3 základních skupin, které se v komunitě podílejí na trhu sociálních služeb:

- ZADAVATELÉ (ti, kdo služby platí, zřizují, zadávají, organizují),
- POSKYTOVATELÉ (ti, kdo služby provozují, uskutečňují dodávají, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým)
- UŽIVATELÉ (ti, kdo služby přijímají, dostávají nebo spotřebovávají).

Tato metoda na úrovni obec - mikroregion - kraj byla Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválena na zasedání dne 20. 12. 2001 jako jeden ze základních cílů Koncepce sociální práce a sociálních služeb kraje na roky 2002 - 2006.

Podstata komunitního plánování

 • komunitní plánování je metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby
 • je to široký a otevřený proces zjišťování potřeb a hledání zdrojů v oblasti sociálních služeb
 • znamená zapojování všech účastníků, vyjednávání, nikoliv rozhodování od zeleného stolu
 • umožňuje snadné propojení a stanovení potřebnosti sociálních služeb v návaznosti na další veřejné
 • služby - zdravotnictví, výchovně vzdělávací systém, prevenci kriminality, protidrogovou prevenci, integraci národnostních menšin apod.
 • má velký potenciál pro stanovení strategických rozvojových plánů obcí, zapojování obcí do mikroregionů, vytváření svazků obcí na základě jasně definované potřeby zajištění veřejných služeb
 • usnadňuje čerpat finanční prostředky na sociální služby obce z rozpočtu kraje, státu

Cíle komunitního plánování

 • zjištění skutečné potřebnosti sociálních služeb pro jednotlivé územní úrovně na základě široké diskuse všech zainteresovaných stran, pravidelně se obnovující dohoda o zajištění služeb na území
 • zefektivnění (v dlouhodobém horizontu) vynakládaných finančních prostředků - podpora skutečných potřeb, vytvoření přirozených mikroregionů, sdílení finančních nároků na zajištění potřeb
 • posílení principu participativní zastupitelské demokracie
 • možnost čerpání finančních prostředků ze zdrojů státu, kraje, evropských fondů, programů, nadací?
 • zapojení podnikatelského sektoru do procesu plánování a financování veřejných služeb

Zásady komunitního plánování

 • potřeby, priority a směry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kteří v obci žijí
 • veškeré činnosti na místní úrovni musí být vzájemně provázány
 • změny v sociálních službách musí být považovány za žádoucí a být podporovány
 • musí být zohledněn národní a mezinárodní kontext sociálních služeb

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 18. 03. 2012, 00:23 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz