Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Program festivalu

Program na pódiu

10:00 - 10:20 slavnostní zahájení festivalu
10:25 - 10:35 Mateřská škola J. Gočára - chůze dětí s hůlkami Nordic Walking
10:40 - 11:10 Art jazz band
11:20 - 11:40 divadelní soubor Slunovrat
11:50 - 12:10 pěvecký soubor Daneťáček
12:25 - 12:40 ZUŠ Habrmanova (Saxofon. kvintet)
12:45 - 13:05 Rozhovor s Libuší Klustovou - klientkou Tyfloservisu

13:10 - 13:30 Veselé zpívánky - ZŠ a MŠ Prointepo
13:35 - 13:40 Čardáš - KC Amaro Phurd
13:50 - 14:20 Art jazz Band
14:25 - 14:30 Salsa - KC Amaro Phurd
14:35 - 14:55 Hudební kapela Alamendro - KC Amaro Phurd
15:00 - 15:05 Taneční skupina T-BASS
15:10 - 15:20 Ukázka první pomoci - ČČK 
15:25 - 15:30 Taneční skupina T-BASS
15:35 - 16:00 Vyhlášení Ceny Křesadlo + slosování soutěžních passportů
Hudební program
16:10 - 16:40 Jan Bendig (finalista Superstar)
16:50 - 17:10 Rocková kapela JosefIX
17:20 - 17:40 Leona Šenková a kapela Rockle
17:50 - 18:30 Legendární Petr Nagy rev.
19:00 - 20:00 Popavá kapela O5 a Radeček

Program přednášek

10:35 Dobrovolnictví Občanské poradenské středisko, o.p.s.
11:00 Zásady kontaktu a komunikace se zrakově postiženým člověkem ve veřejné dopravě Tyfloservis, o.p.s.
11:25 Co dělat když chybí rodina? Stopa Čápa, o.s. Salinger
11:50 Co mě může podržet, když mám strach, nebo se cítím znejistěný Poradna pro lidi v tísni
12:15 Činnost oddělení sociálních služeb a prevence MMHK Magistrát Města Hradec Králové
12:40 Specifikace práce se seniory a osoby se ZP v terénní sociální službě Život90 HK
13:05 Beseda s nedoslýchavým redaktorem Federace rodičú a přátel sluchově postižených, o.s.
13:30 Beseda o partnerských vztazích Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
13:55 Představení projektu ADRA v Hradci Králové ADRA, o.s.
14:20 Co je to duševní onemocnění Péče o duševní zdraví, o.s.
14:45 Postavení oběti v systému justice Probační a mediační služba ČR
15:10 Doma je nejlépe - podpora života seniorů v domácím prostředí Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s.
15:35 Systém ochrany před domácím násilím v ČR Intervenční centrum
16:00 Domácí hospicová péče Oblastní charita Hradec Králové
16:25 Předlužení - fenomén doby ... Občanské poradenské středisko, o.p.s.
16:50 Terénní práce a sociální vyloučení Romodrom
17:15 Bezpečnější sex, pohlavně přenosné infekce Rozkoš bez rizika
17:40 Poruchy autistického spektra Speciálně pedagogicke centrum při MŠ, ZSŠ, PŠ HK

Seznam vystavovatelů

*Centrum pro rodinu, o.s.
*Centrum pro zdravotně postižené Královehradeckého kraje - Centrum péče o duševní zdraví
*Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. - Služby pro seniOry a rodinu
*Centrum sodálni pomoci a služeb, o.p.s. - Manželská a rodinná poradna
*Český klub nedoslýchavých HELP
*Diecézní katolická charita Hradec Králové - Dobrovolnická agentura
*Diecézní katolická charita Hradec Králové - Poradna pro cizince a uprchlíky
*Domov důchodců Hradec Králové
*DOSIO, o.p.s.
*Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.
*Hewer, o.s.
*Knihovna města Hradec Králové
*Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
*Křesťanské mateřské centrum Sedmikráska, o.s.
*LAXUS, o.s.
*Léčebna návykových nemocí Nechanice a AT ambulance
*Magistrát města Hradec Králové
*Mateřské centrum Domeček
*Nakladatelství Portál
*Nordic Walking live, o.s.
*Občanské poradenské středisko, o.p.s.
*Občanské sdružení ADRA - Dětské krizové centrum
*Občanské sdružení ADRA - Práce s agresí v terapeutickém rámci
*Občanské sdružení Romodrom
*Občanské sdruže1í Salinger - NZDM Modrý Pomeranč
*ObčanSké sdružení Salinger - Stopa čápa
*Občanské sdružení Salinger - Triangl
*Občanské sdružení Salinger - KC Amaro Phurd Pražská
*Občanské sdružení 5alinger - KC Amaro Phurd Okružní
*Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové
*Oblastní charita Hradec Králové - Domov pro matky s dětmi
*Oblastní charita Hradec Králové - Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
*Oblastní charita Hradec Králové - Charitní pečovatelská služba
*Oblastní charita Hradec Králové - Charitní ošetřovatelská služba
*Oblastní charita Hradec Králové - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
*Oblastní charita Hradec Králové - Kruh dobrovolníků
*Oblastní charita Hradec Králové - Poradna pro lidi v tísni
*Oblastní charita Hradec Králové - Středisko rané péče Sluníčko
*Pečovatelská služba - Clementia, o.p.s.
*Péče o duševní zdraví, o.s. - region Pardubice, středisko Hradec Králové
*Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o.
*Probační a mediační služba ČR, středisko Hradec Králové
*PROSTOR PRO, o.s.
*ROZKOŠ bez RIZIKA, O.s.
*SENIOR CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
*SKOK do života, o.p.s.
*Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZSŠ, PŠ Hradec Králové
*Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.
*Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Hradecký spolek neslyšících
*Školské poradenské pracoviště Mozaika
*TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
*Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové
*Univerzita Hradec Králové - Ústav sociální práce
*Věra Kosinová - Daneta, zařízení pro zdravomě postižené
*Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára
*Základní škola a Mateřská škola Prointepo S.r.O.
*Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké
*Knihovny města Hradec Králové
*ŽIVOT 90 Hradec Králové, o.s.

Změny v programu jsou vyhrazeny.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 12. 06. 2012, 19:32 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz