Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Smysl a cíle festivalu

Smysl festivalu

Přestože město Hradec Králové disponuje poměrně bohatou sítí sociálních služeb, projevuje se poměrně nízká míra informovanosti místních obyvatel (zejm. v sociální oblasti) a také schopnost ovlivnit kvalitu vlastního života. Festival je proto zaměřen především na aktivizaci všech členů komunity, s cílem zlepšit povědomí všech cílových skupin o problematice spojené s poskytováním sociálních služeb, a dále posilovat vědomí spoluodpovědnosti všech členů komunity za budoucí vývoj v této oblasti.

KRASNNO klade důraz na zapojení široké veřejnosti, veřejně prospěšných organizací, představitelů města, studentů a dobrovolníků. Lidé získají pocit, že se podílí na něčem společném, angažují se ve vytváření životního prostoru a tím si k němu vytvářejí pevnější vztah. Forma festivalu, založeném především na interaktivních aktivitách, poskytuje příležitost pro sdílení společných zážitků a může tak více pomoci k pochopení smyslu sociálních služeb i podstaty sociálního vyloučení a přispět tak k překonání bariér mezi zdravou populací a marginalizovanými skupinami obyvatel.


Cíle festivalu

1. zvýšení informovanosti široké veřejnosti o potřebách občanů v nepříznivé sociální situaci, zlepšení image uživatelů a poskytovatelů sociálních a komunitních služeb vůči široké veřejnosti

2. zvýšení informovanosti uživatelů, kteří již využívají nebo by mohli využít pomoc sociálních a komunitních služeb

3. zlepšení vzájemné komunikace poskytovatelů sociálních a komunitních služeb, politiků a obyvatel

4. ocenění společenské odpovědnosti firem, občanů a veřejných institucí, které podporují poskytování sociálních služeb

Za obsah na této stránce zodpovídá: Jan Hloušek.
Poslední aktualizace této stránky: 26. 03. 2012, 12:57 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz