Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

Dobrovolnická činnost v NNO

Dobrovolníci jsou nejčastěji vítáni v nevládních neziskových organizacích. Jsou to organizace, které nebyly založeny za účelem tvorby zisku, ale k dosahování svého poslání. Svou činností přispívají ke zkvalitňování života lidí, k prosazování jejich zájmů a práv, k vyplňování "bílých míst" v systému státních agend. Svou existencí se podílejí na tvorbě a rozvoji demokratické společnosti, umožňují prostřednictvím svých formálně stanovených právních forem vstupovat do rozhodovacích procesů a vyjadřovat názorovou pluralitu. Vzhledem k neziskovému charakteru své činnosti však pracují s omezenými finančními prostředky, získanými většinou prostřednictvím dotací, grantů a darů, a bývají personálně poddimenzovány. Přes veškeré úsilí a prospěšnost jejich aktivit se tak nedostává dost sil na jejich realizaci - a dobrovolníci se tak stávají neocenitelnou pomocí. Někdy stačí jen pár hodin týdně, které pomůžou na svět velké věci.

Dobrovolnická činnost v NNO nejčastěji představuje:

 • výpomoc při zajištění jednorázových akcí
 • zajištění volnočasových aktivit (kroužky apod.)
 • administrativní činnost
 • kontakt s klienty (sociální služby)
 • roznášky letáků, pozvánek apod.
 • realizace veřejných sbírek
 • a další aktivity dle výběru dobrovolníků

Přínos dobrovolníků pro neziskovou organizaci
Dobrovolníci:

 • pomáhají lépe a dříve naplnit poslání NNO
 • věnují svůj čas na činnosti, na které se během běžného provozu nedostává a stále je odkládáme
 • přinesou nový pohled na věc, nové nápady a zkušenosti
 • poskytnou zpětnou vazbu, konstruktivní kritikou přispějí k prevenci stereotypů
 • vnesou nový duch, nadšení, úsměv
 • vytvoří klientům neformální prostředí
 • doplní stávající pracovní tým, budou dalšími "do party"
 • přinesou nové kontakty, přivedou další dobrovolníky
 • udělají dobrou reklamu a posílí prestiž organizace.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Zuzana Hloušková.
Poslední aktualizace této stránky: 06. 10. 2013, 19:38 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz