Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

2012-2013

 

Cena Křesadlo 2012 v Královéhradeckém kraji

 

Ceny Křesadlo předány

Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací předala celkem čtyřem dobrovolníkům z Královéhradeckého kraje Cenu Křesadlo za rok 2012. Slavnostní předání Cen Křesadlo 2012 proběhlo ve středu 20. 11. 2013 v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
Nominace na ocenění podávali zástupci neziskových organizací sídlící v hradeckém regionu, ale také zástupci menších obcí, kde dobrovolníci svojí činností přispívají ke zkvalitňování života. V hodnotící komisi zasedli zástupci významných institucí kultury a veřejného života: Jan Dolínek (Nadační fond Veolia), Anna Maclová (náměstkyně primátora města Hradec Králové), Monika Žumárová (prorektorka Univerzity Hradec Králové), Jana Drejslová (místostarostka města Rychnov nad Kněžnou), Karel Rouha (vedoucí oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví městského úřadu v Trutnově), Miroslava Kameníková (redaktorka Krkonošského deníku), JitkaHodasová (redaktorka Hradeckého deníku), Barbora Čižinská (ředitelka městské knihovny v Hradci Králové). Ceny předávali Jan Hloušek (předseda Královéhradecké asociace nevládních neziskových organizací a Jan Dolínek (ředitel Nadačního fondu Veolia). Cenu si letos odnesli: Jaromír Lán, Dáša Königová, Eliška Bažantová a Martin Sklář. Křesadlo putovalo tentokrát jen na Hradecko a Trutnovsko, pro ostatní regiony (Jičínsko a Rychnovsko) se nenašlo dostatek nominací. To však nesnižuje význam toho, co nominovaní dobrovolníci dělají. Děkujeme všem a nesmírně si jejich úsilí vážíme, stejně tak jako naši partneři, kteří na všechny nominované pamatovali drobným dárkem.


Vyhlášení a pravidla
Co je cílem letošního ročníku?

V návaznosti na letošní Evropský rok občanů poukázat na dobrovolnickou činnost jako na projev angažovaného občanství a zapojit do jejího oceňování místní samosprávu. Toto se podařilo v případě Města Hradec Králové, Města Jičín, Města Trutnov a Města Rychnov nad Kněžnou.

Partnery letošního ročníku jsou:

Královéhradecká provozní a. s. (skupina Veolia Voda)

 

 

 

 Centrum andragogiky Hradec Králové

 

 

 Elektrárny Opatovice

 

 

 Nakladatelství Portál

 

 

 

 Hradecký deník

 

 

 


Pokyny pro podávání nominací

Nominovaným může být jakákoliv osoba starší 15 let, která vykonává dobrovolnickou činnost či službu po dobu minimálně 3 měsíců a nebyla v minulosti již Cenou Křesadlo odměněna.

Navrhovatelem může být právnická osoba, obvykle nezisková organizace, obec nebo občan. Doporučení pro navrhovatele:

  • dobře popsat charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho života a profese či studia, i z hlediska přínosu pro organizaci, ve které dobrovolník působí;
  • uvést délku dobrovolné činnosti ke dni podání nominace);
  • popsat konkrétní obsah či náplň dobrovolné činnosti;
    uvést něco výjimečného - zajímavá cílová skupina, tvořivý nápad, netradiční činnost...

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta Ceny Křesadlo se zveřejněním jeho jména a důvodu k dobrovolnictví, udělení ceny, v případě jeho nesouhlasu s publicitou, dostane cenu další kandidát v pořadí.

Pro podávání nominací využijte prosím tento formulář. Nominace pro region Hradecko zasílejte e-mailem do 15. 4. 2013. Uzávěrky pro regiony Jičínsko, Trutnovsko a Rychnovsko jsou stanoveny na 30. 6. 2013. Přijetí nominace obratem potvrdíme.

Upozornění: V případě zájmu nominovat kandidáta z regionu Náchodsko kontaktujte místního pořadatele Ceny Křesadlo, kterým je Déčko Náchod.


Kontaktní osoba
Eva Novotná, 777 580 695, kresadlo@krasnno.cz


Nominace za Hradecko:

Kandidát:  Eliška Bažantová (Cena Křesadlo)
Navrhovatel: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s.

Eliška Bažantová se dobrovolnické činnost věnuje téměř celý svůj volný čas, v roce 2012 se počet jejích odpracovaných hodin vyšplhal na 1200. Paní Bažantová veškerou svou činnost vykonává bez finančního ohodnocení a nepožaduje ani náhradu za dojíždění z místa trvalého bydliště. Pomáhá při naplňování osobních potřeb a seberealizaci našich klientům v centru denních služeb a také se podílí  na veškerých volnočasových aktivitách.
Paní Bažantová je nepostradatelnou osobou pracovního týmu Střediska sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. při naplňování osobních potřeb našich klientů při denním pobytu v centru denních služeb. Je velice oblíbena u všech klientů centra.

Kandidát:  Ilona Burešová (Cena Hradeckého deníku)
Navrhovatel: Daneta, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Paní Burešová vykonává dobrovolnickou činnost od roku 2011 a pomáhá zdravotně postiženým dětem v centru Daneta. Paní Burešová navazuje na práci odborníků a vždy je po ruce když je třeba. Mimo jiné pomáhá v zájmovém kroužku zaměřeném na dramatiku nebo je nápomocná při realizaci volnočasových aktivit pro děti.
Paní Burešová je velice důležitým členem týmu, je obětavá, vlídná a empatická k druhým. Vždy se snaží svou práci odvést co nejlépe a nečeká za to žádné poděkování.

Kandidát:   Radek Sekera
Navrhovatel: Rybářský klub České republiky

Pan Sekera je profesí právník, který se zaměřuje na rybářské právo. Věnuje se řadě charitativních činností spojených s rybařinou, zejména bezplatné právní poradenství, financuje veřejně prospěšné projekty, zasloužil se o obnovu přírodní nádrže. Jeho osoba získala celosvětového věhlasu díky řadě originálních projektů v oblasti rybářského sportu, záchrany přírodního bohatství českých řek a vodních ploch.
Pan Sekera mimo jiné poskytuje bezplatné právní poradenství v oblasti rybářského práva, na vlastní náklady obnovil místní přírodní nádrž Koláč u obce Humburky, která připomínala skládku odpadků či je autorem projektu Rybaření bez bariér (www.k70.cz)

Kandidát: Jaromír Lán (Cena Křesadlo)
Navrhovatel: Asociace protetických pacientů o.s.

Pan Lán Inicioval založení Asociace protetických pacientů o.s. a rozhodl se řešit dlouhodobý problém vztahu pacient-zdravotní pojišťovna-poskytovatelé péče. Činností pro protetické pacienty se věnuje více jak 20 let. Má bohaté zkušenosti jak z pohledu protetických pracovišť a lékařů, tak i z pohledu pacientů.
Pan Lán se protetickým pacientům věnuje již od roku 1993. On sám protetickým pacientem z důvodu amputace levé dolní končetiny, velice dobře chápe potřeby pacientů, umí jim naslouchat a předat jim potřebné zkušenosti a rady.

Kandidát: Marcela Wolfová
Navrhovatel: Oblastní charita Hradec Králové

Paní Wolfová přišla do Oblastní charity v roce 2010 a začala pomáhat lidem bez domova. Začala pravidelně docházet do Domu Matky Terezy, sociálního zařízení pro lidi bez přístřeší a spolu s terénním pracovníkem navštěvovala lidi žijící na ulici. V Domu Matky Terezy vykonává řadu aktivit, např. podvakrát se účastnila přípravy štědrovečerní tabule pro lidi bez domova, pomáhala s organizaci sportovní olympiády, či s oslavami 20. výročí založení Domu Matky Terezy. Zapojila se i do festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem, kde prezentovala stánek Kruhu dobrovolníků. Účastnila se také Eliščiny charitní sbírky.
Paní Wolfová neměla v životě na růžích ustláno, sama se na nějaký čas ocitla na ulici, ale našla v sobě sílů a energii a překonala toto nelehké období. Je spolehlivá, kamarádská, veselá, plná optimismu. Rozdává humor a legraci kolem sebe a je vždy skvělé s ní pracovat a trávit s ní společný čas.

Kandidát: Zuzana Hloušková
Navrhovatel: Spolek přátel krásného slova, o. s

Paní Zuzana Hloušková se v letech 2003 – 2010 podílela pod hlavičkou SPKS na vytvoření a organizování jedinečné literární soutěže O Cenu Hradeckého Škrabáka. Starala se nejenom o administraci celé soutěže, ale angažovala se též jako porotkyně a lektorka. Z každého ročníku též pod její taktovkou vycházel sborník. Od roku 2010 edituje spolkový pololetník Škrabopis a od roku 2011 vede a odborně garantuje žánrovou sekci PRÓZA ve Škrabákových dílnách tvůrčího psaní.
Paní Hloušková za své působení v SPKS ovlivnila několik set mladých lidí a pomohla jim rozvíjet vztah ke krásné literatuře a uspokojovat jejich vlastní literární ambice. Sama nedávno vydala román Čtyři klíče a několik povídek a zasazuje se o propagaci nového žánru re-pre, který vznikl v Hradci Králové. Svou činností obohacuje kulturní život ve městě a navazuje na literární tradici našeho regionu.

Kandidát: Eva Hušková
Navrhovatel: Obec Měník

Paní Hušková pracuje jako zdravotní sestra u Záchranné zdravotní služby v Novém Bydžově. Paní Hušková velmi ochotně a naprosto nezištně plní prosby svých spoluobčanů, například objednání k lékaři, vyzvedávání léků, vyjednávání objednání na nejrůznější oddělení nejen v novobydžovské nemocnici, domácí léčba dle potřeby, nákupy občanům nemohoucím apod. Paní Hušková ke všem ostatním lidem přistupuje velice lidsky. Pokud nemůže pomoci z hlediska zdravotnického oboru, je vždy nápomocná psychicky a nezištně pomáhá lidem, kteří již zůstali sami. Tím vším poskytuje Eva Hušková mnoha lidem duševní podporu a útěchu.

Nominace za Trutnovsko:

Kandidát: Dáša Königová (Cena Křesadlo)
Navrhovatel: Centrum dobrovolníků při Oblastní charitě Trutnov

Paní Dáša (49 let) je zaměstnána jako Obchodní zástupce aliančních partnerů České pošty. Dobrovolnickou činnost vykonává od roku 2011. Ve svém volném čase pomáhá druhým lidem bez nároku na finanční odměnu. S s železnou pravidelností dochází každou neděli do Domova s pečovatelskou službou za klientkou (v tuto chvíli již dobrou kamarádkou), která trpí těžkým neurologickým onemocněním. Pomáhá jí svou přítomností zpříjemnit nedělní odpoledne v její nelehké životní situaci. Povídají si o svých životních zážitcích, hrají společenské hry, převážně oblíbený scrabble. Své klientce je velkou přítelkyní a oporou. Paní Dáša má srdce na správném místě. Její skromnost, nesobeckost, empatie a potřeba pomáhat druhým dodává ostatním sílu bojovat s nepřízní osudu a jít životem dál, i přes určitý hendikep.
Paní Dáša také nezištně pomáhá jako dobrovolnice při jednorázových akcích, např. doprovod vozíčkářů na kulturní představení v trutnovském divadle UFFO. Kdykoli je třeba pomoci, vím, že se na ni mohu obrátit. Pokud je to v jejich časových možnostech, neváhá a věnuje svůj volný čas všem, kteří to potřebují. Paní Dáša je úžasnou „ženou-dobrovolnicí“, která i při své pracovní vytíženosti a péči o rodinu, neváhá věnovat svůj volný čas pomoci druhým. Počet jí odpracovaných dobrovolnických hodin se vyšplhal již na 684. Je to velice příjemná, komunikativní a pozitivně naladěná žena, která upřímně a ze srdce pomáhá druhým lidem. Jsme rádi, že i v naší nelehké a uspěchané době jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat druhým a nic za to neočekávají, ale jak říkáme: "Víte, je hezké o ni psát, ale ještě lepší je, ji osobně poznat."


Kandidát: Tomáš Křenek
Navrhovatel: Centrum dobrovolníků při Oblastní charitě Trutnov

Pan Tomáš Křenek (44 let) je dobrovolníkem již od roku 2011. K dnešnímu dni věnoval dobrovolnictví ze svého volného času 220 hodin. Jeho životní situace není úplně nejlepší, protože je bez stálého zaměstnání. Pan Tomáš, i přestože má dvě malé děti a veškerý svůj volný čas by tedy mohl věnovat jim, velmi ochotně dává část sebe dobrovolnictví. Je to velice vstřícný a pohotový člověk. Pravidelně, i za nepříznivého počasí, dojíždí na svém kole z Poříčí na zimní stadion do Trutnova, kde je pravou rukou vozíčkářům při sportovních závodech v curlingu nebo jim pomáhá na tréninkových setkáních. Vždy je u stadionu jako první, aby se mohl věnovat všem hendikepovaným, kteří přijíždějí na trénink automobilem a potřebují pomoci při vystoupení, připravení vozíku, který je umístěn v kufru auta, a přesednutí na něj. Díky panu Tomášovi je tak tréninkový čas vozíčkářů plně využit pro sport. Pan Tomáš je vždy tam, kde je potřeb, např. při rovnání branky, posouvání curlingových kamenů a v neposlední řadě při držení vozíku na kluzké ledové ploše. Všichni z celého týmu jsou nadšeni, že takového pomocníka mají. Jako dobrovolník se již po několikáté účastnil pomoci při Tříkrálové sbírce organizované Charitou Trutnov, a to vždy s velkým úspěchem – děti ve skupinkách ho mají velice rády. Kdykoli pana Tomáše kontaktuji s prosbou o pomoc při konání jednorázové akce, neváhá a přijde pomoci. Pana Tomáše Křenka nominujeme na cenu Křesadlo za jeho velké srdce, cit pro druhé a čas, který věnuje hendikepovaným. Myslím, že on jako dobrovolník je obrovským přínosem pro společnost a ukazatelem cesty všem těm, kteří jsou nezaměstnaní a přesto chtějí a mají sílu pomáhat druhým bez nároku na finanční odměnu. Jsme moc rádi za to, jaký je, co dělá pro druhé, za jeho skromnost a osobitý humor, kdy při mé prosbě o dobrovolnickou pomoc vždy nezapomene v poslední větě podotknout „pro Vás a dobrovolnictví udělám vše“.

Kandidát: Martin Sklář (Cena Křesadlo)
Navrhovatel: Centrum dobrovolníků při Oblastní charitě Trutnov

Martin Sklář je dobrovolník s velkým D. Je mu 33 let a k dobrovolnické činnosti se rozhodl v roce 2011. V  tuto chvíli má již na svém kontě odpracováno 621 dobrovolnických hodin. Martin pomáhá zdravotně postiženým, seniorům, ale i dětem. Pravidelně dochází za klientem, kterému se stal pracovní úraz a ocitl se tak na invalidním vozíku. Věnuje mu svůj volný čas a doprovází ho na výlety, kde spolu fotografují krásy naší přírody. Martin je výborný fotograf, měl i několik vlastních výstav. Pokud počasí nepřeje, vždy najdou společnou řeč, hrají hry nebo jen tak mluví o životě. Stali se z nich velmi dobří přátelé. Martin se snaží vyplnit volný čas svého hendikepovaného kamaráda různými nápady a akcemi, aby se svým postižením nezůstával sám doma ve svém panelovém bytě, odříznutý od okolního světa. Je pro něj psychickou i fyzickou oporou. Doprovází ho na nákupy, nebo se z obou stávají zruční řemeslníci při skládání nového nábytku, který mu Martin pomohl koupit.
Martin, také dochází v zimním období na trutnovský zimní stadion, kde vozíčkáři hrají a trénují curling. Pomáhá při organizaci curlingových závodů, a také ve chvílích kdy vozíčkáři trénují. Jako doprovod pomáhá vozíčkářům i při různých kulturních akcích. V neposlední řadě se zapojil jako dobrovolník do pomoci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Zde je „pravou rukou“ vedoucím při pomoci organizování volnočasových aktivit pro děti. Martin je dobrovolník srdcem i duší. Je prostě neuvěřitelný, objeví se všude tam, kde je třeba „chlapa dobrovolníka“. Je velkým přínosem svému okolí i naší organizaci. Je to velice skromný člověk s otevřeným srdcem pro pomoc druhým. Díky Martinovi se stává dobrovolnictví  prestiží, a pokud se řekne “dobrovolník“, začíná toto slovo mít i jistou váhu mezi lidmi ve společnosti. Martinovi za jeho práci v dobrovolnictví patří náš upřímný dík. A závěrem snad jen: „ Je to obyčejný kluk, který dělá neobyčejné věci.“

Nominace za Jičínsko:

Kandidát: Michal Ludvík
Navrhovatel: Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích v Podkrkonoší

Michal Ludvík působí jako koordinátor dobrovolníků Hospicového občanského sdružení Duha v Hořicích v Podkrkonoší. Bez nároku na honorář organizuje nevšední počet aktivit nejen přímo v hospicové péči, ale i v širším sociálním životě města (drakiády, kurzy první pomoci…). Michal Ludvík spolu s dalšími dobrovolníky pomáhá aktivně v péči o nevyléčitelně nemocné lidi v  posledních dnech jejich životů, aktivně se snaží přicházet s cestami, jak pro mobilní hospicovou péči získávat finanční i jinou podporu (výroba prodejných předmětů pro výroční jarmarky, etc.). Spolu s vlastním týmem hořického hospice odvádějí nezištně práci, která je velkým požehnáním nejenom pro samotné klienty – pacienty v terminálním stadiu nemoci (obvykle rakoviny), ale i pro jejich rodiny a svým příkladem i pro celou společnost.

Nominace za Rychnovsko:

Kandidáti: Věra a Jiří Přibylovi
Navrhovatel: Lions Club International Rychnov nad Kněžnou

Manželé Věra a Jiří Přibylovi se od samého začátku věnují rozvoji projetu „Zdravé oči našich dětí“. Jejich činnost zpočátku spočívala v ověřování, jak lze vyšetření zraku u předškolní mládeže prakticky realizovat. Zkontaktovali mateřské školy v okrese Rychnov a nabídli jim bezplatné provedení měření zraku dětí. Nejdříve měření probíhala na zapůjčeném přístroji Plusoptix, a to za spolupráce s odborným lékařem - oftalmologem. Vše v režii Lions Clubu a za dobrovolné a obětavé pomoci manželů Přibylových. Po jednom roce trvání projektu, kdy byla prokázána jeho užitečnost a potřebnost, jsme se v klubu rozhodli pořídit vlastní přístroj Plusoptix, a to nákladem přes 200 tisíc korun. To se nám konečně podařilo na jaře roku 2013. Od té doby bylo možné se zvýšenou měrou provádět měření zraku v dalších mateřských školách v okrese i mimo něj. Od počátku projektu bylo vyšetřeno přes tisíc dětí a bylo zachyceno cca 5-7% očních vad. Takový včasný záchyt umožňuje zahájení léčby, která by v pozdějším věku byla daleko nákladnější nebo nebyla by možná ani tak úspěšná.


Kandidát: Josef Balous
Navrhovatel: Má vlast – můj domov o.s.

Mimo svou práci a rodinu, kterou miluje, přikládá ruce k dílu všude, kde vidí potřebu pomoci. Nehledí na pohodlí a navazuje na tradice i hodnoty nemateriální povahy. Jako zakládající člen Okrašlovacího spolku v Potštejně pomáhá nezištně obnovovat ztracená zákoutí tohoto bývalého letoviska. Roku 2010 hlavně jeho zásluhou vznikl nový Spolek stejného názvu a tak navázal na historii roku 1882, kdy vznikl spolek původní. Svým příkladem a s pomocí dalších nadšenců v poslední době upravili Spálený most, usadili lavičky, vysázeli původní druh několika třešní, které v těchto místech byly a kolektivizací vzaly za své. I našemu občanskému sdružení,  které sídlí v sousední obci pomáhá od roku 2007, jak může. Opravujeme zanedbanou kulturní památku a specifických prací je mnoho. Zkrátka, když  nevíme kudy a kam tak voláme panu Balousovi. Je to takové zlatíčko, které nás zachraňuje. S jeho pomocí a elánem se nám pomalu postupně daří objekt opravovat. Když nás občas přepadá beznaděj, on svými nápady a pomocí se snaží podílet na zachování jediné a jedinečné kulturní památce barokního hostince u Fajfrů v Záměli. I vzhledem k místní "tradici", kdy lidé z Potštejna byli zaškatulkováni jako zámělští  rivalové, jeho pomoc je obdivuhodná, obzvlášť proto, že místní  občané ruku k dílu nepřiloží. Mít takového člověka nadosah je poklad. O tom, že se Josef Balous věnuje nejen zkrášlování, vědí v okolí všichni.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Eva Novotná.
Poslední aktualizace této stránky: 04. 12. 2013, 16:01 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz