Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

2011-2012

Cena Křesadlo 2011 v Královéhradeckém kraji

Co bylo cílem loňského ročníku?
Letošní ročník se soustředí především na rozšíření myšlenky Křesadla do mimohradeckých regionů, kde se dobrovolnictví jako takové teprve začíná rozvíjet, proto budou stanoveny jen minimální požadavky na kandidáty (doba výkonu dobrovolnické činnosti 3 měsíce).

Popis průběhu
Podávání nominací probíhalo prostřednictvím formuláře, který byl od 15. 4. 2011 k dispozici na těchto webových stránkách. Komise byla připravena kromě hlavních cen udělit také zvláštní ceny v kategoriích dobrovolník-senior (vzhledem k tomu, že rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí) a firemní dobrovolník (jako ocenění firemní filantropie). Ceny symbolizující vykřesané jiskřičky lidství, byly slavnostně předány 8. června 2012 na festivalu sociálních služeb "Poznejme se navzájem" v Hradci Králové. Kromě slavnostního ceremoniálu na pódiu byly příběhy všech nominovaných vystaveny na panelu ve foeyer budovy UHK. Tématu dobrovolnictví se věnoval také samotný stánek KRASNNO, jehož návštěvníci měli jedinečnou příležitost symbolicky osídlit Planetu dobré vůle, když na papírovou kouli, bílou jako nepopsaný list, umísťovali své sliby pomáhat druhým. Dobrovolníci, nominovaní na Cenu Křesadlo, si tak mohli užít příjemné atmosféry festivalu, seznámit se s činností sociálních služeb a na závěr převzít ocenění a dárky od místních firem z rukou zástupců hodnotící komise - Jana Dolínka, ředitele Nadačního fondu Veolia, Anety Maclové, náměstkyně primátora HK a Zuzany Hlouškové z KRASNNO. Čtyři z cen poputovaly do hradeckého regionu. Hlavní ocenění - originální ručně vyrobený předmět z dílny Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, si v kategorii Zaměstnanec odnesly Alena Semelová, docházející na dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Hradci Králové, v kategorii Student Daniela Mohylová, pomáhající v Klubu Mariánek v rámci Domova pro matky s dětmi, v kategorii Osoby bez trvalého pracovního poměru Andrea Srníková z Danety, a v kategorii Senior byl oceněn Miloslav Kopecký, který svým působením v Dětském domově v Nechanicích přispěl zároveň i k rozvoji firemního dobrovolnictví. Jedna z cen poputovala do jičínského regionu, když hlavní ocenění v kategorii Student získala Pavlína Hlaváčová, nominovaná Občanským poradenským střediskem za dobrovolnickou činnost ve Stacionáři Kamarád. Za region Rychnov nad Kněžnou si cenu odnesly Dagmar Honsejnmanová, která se po dlouhá léta věnuje dětem a kulturnímu rozkvětu obce Mokrá, a Vlasta Hulmanová, působící v denním stacionáři, kde pomáhá zpříjemnit podzim života seniorům. Přestože se sešly nominace i za Trutnovsko, hlavní cenu si nikdo neodvezl. Jedna z cen připadla také náchodskému regionu, předána však byla Josefu Hnízdilovi předána až 26. srpna 2012 přímo v klubovně Junáka v Náchodě za účasti místostarostky Drahomíry Benešové. "Za to, kým jsem, vděčím Junáku a je mou povinností mu to vracet, mým heslem je Sloužím!" prohlásil Josef Hnízdil a podotkl, že Junák a všichni, kteří jej reprezentovali a reprezentují, si ocenění zasluhují spolu s ním, on byl pouze součástí velkého celku, který neochvějně tvoří zdravé hodnoty. Sám se dal na skautskou stezku hned po válce, své znalosti a dovednosti rád předával několika generacím, připravoval rozsáhlé výchovně-vzdělávací hry a ruce do klína nesložil ani v období zákazu činnosti. Křesadlo mu za KRASNNO předával tentokrát jeho předseda Jan Hloušek se slovy, že cena je spíše symbolickým poděkováním za to, že dobrovolníci přinášejí lidem naději a dodávají jim sílu. Také vyjádřil přání, aby jejich odhodlání bylo inspirací pro nás ostatní. Věří, že dobrý příklad, jaký poskytl svým příběhem právě Josef Hnízdil, může oslovit všechny, kterým není osud druhých lidí lhostejný.


Harmonogram ročníku 2011
15. 4. 2012 vyhlášení sběru nominací
15. 4.-15. 5. 2012 propagační kampaň (místní média, NNO, úřady)
15. 5. 2012 uzávěrka příjmu nominací
15.5.-18. 5.
vyhodnocení počtu nominací, rozdělení dle regionální příslušnosti, příp. stanovení kategorií
18. 5. - 25. 5. 2012 
 hodnocení nominací
8. 6. 2012
udělení cen, slavnostní předání (Festival sociálních služeb)

Partneři akce
VEOLIA - Královéhradecká provozní, a. s.
Občanské poradenské středisko, o. p. s.
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Složení hodnotící komise
- Ing. Aneta Maclová, náměstkyně hradeckého primátora
- Ing. Miroslav Uchytil, zastupitel Královéhradeckého kraje
- PaedDr. Monika Žumárová, Ph.D., prorektorka Univerzity Hradec Králové
- Jan Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia
- Ing. Martin Puš, starosta Jičína
- Mgr. Jana Drejslová, místostarostka Rychnova nad Kněžnou
- Mgr. Jaromír Fridrich, šéfredaktor Hradeckého deníku
- Vladislava Vildová, redaktorka ČRo
- dr. Karel Rouha, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu v Trutnově
- Miroslava Jasanská, redaktorka Krkonoškého deníku
- Silvie Špinarová, redaktorka Rychnovského deníku
- Mgr. Michal Brož, ředitel Dobrovolnického centra Hestia
- RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity HK
- Mgr. Markéta Pešťáková, ředitelka Občanského poradenského střediska
- Mgr. Zuzana Hloušková, konzultantka KRASNNO


Nominace
1. kategorie - zaměstnanec

Dagmar Honsnejmanová - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Působí v obci Mokré už od roku 1990, věnuje kulturnímu životu v obci, dětem i mládeži, ale také seniorům. Veškerý svůj volný čas věnuje plánování akcí pro děti i dospělé. Je i knihovnicí, kronikářkou, webmasterem obecních stránek, šéfredaktorkou Mokerského zpravodaje, který vychází již sedm let. Nejvíce se však věnuje dětem, pro které by asi udělala všechno. Neustále vymýšlí, čím je zabavit, aby nejen navštěvovaly knihovnu, ale také, aby měly rády svoji obec. Snaží se, aby děti nezapomínaly na tradice a také měly úctu ke stáří, novému životu a svojí obci. To se jí moc daří. Spolu s dětmi se podílí na konání všech akcí v Mokrém a je jich opravdu hodně, např. velikonoční potlachy, čarodějnické slety, noční hra "Hon za pokladem hamižného kupce", sportovní dny, prázdninové malování a cestování. Když se v roce 2010 rekonstruovala budova obecního úřadu, tak se rozšířila i knihovna, kterou si s dětmi sami vyzdobili. Čtenáři tu mají spoustu knih, tři počítače napojené na internet a děti výtvarné zázemí. Když mají chuť, mohou si malovat barvami na sklo, kreslit, vyrábět šperky z korálků, různé dekorace atd. Mohou přijít kdykoliv, paní Dagmar se jim věnuje a pomáhá jim - a na čas se při tom nekouká.
Důvody k jeho navržení:
Pro paní Dagmar je práce s dětmi, pro lidi v obci, duševní záležitostí. Většina z nich si už bez ní a jejích nápadů, nedovede život v obci představit. Možná se to může zdát někomu málo, ale věnovat víceméně všechen svůj volný čas dětem v obci, vymýšlet akce pro všechny věkové kategorie, nezapomínat na seniory aj. na úkor svého pohodlí, někdy i své rodiny, je hodně náročné a málokdo je ochotný takto obětovat svůj čas, svoji energii a elán pro druhé. V dnešní době je to výjimečné a záslužné. Jak sama říká: "Kultura je pro mnohé lidi zbytečná, ale není to pravda. Kultura je potřeba, aby se člověk duševně rozvíjel, aby měl cítění pro druhé, aby se naučil pomáhat, aby věděl, že pracovat a konat jen tak z radosti, lásky".je velmi důležité. Důležité pro šťastný život každého z nás. Na co nám zbudou všechny technické vymoženosti, když se nebudeme setkávat??

Jiří Vondřejc
Popis dobrovolnické činnosti:
Zakladatel tréninkové atletické skupiny "Vondřejc team". Dříve význačný hráč házené a trenér fotbalistů. Dnes trénuje přes 50 dětí zcela dobrovolně s vynikajícími sportovními výsledky. Trénuje denně a o víkendech jsou závody cca přes 15 let. Pan Vondřejc se sportu věnoval od malička, atletiku dělá dobrovolně.
Důvody k jeho navržení:
Věnuje svůj volný čas několika desítkám dětí, vede k lásce ke sportu, pořádá pro ně soustředění. S dětma pracuje velice dobře, děti jej mají velmi rádi. Nejdůležitější trenéři by měli být u mládeže, děti by měl sport bavit, nikoliv přetěžovat, někteří trenéři jedou hned na výkon, ale pan Vondřejc s dětmi dělá atletickou průpravu, svalovou regeneraci, dělá to dobře, dlouhodobě a komplexně.

Jana Ryšávková
Popis dobrovolnické činnosti:
Jana Ryšávková se stala dobrovolníkem v našem zařízení v lednu roku 2011 a do této doby nám věnovala 200 hodin svého volného času. V prosinci 2011 se zapojila do dobrovolnického programu Michael, který realizuje Diecézní katolická charita Hradec Králové. Využila možnosti hlouběji se dobrovolnictvím zabývat, byla odborně proškolena a využila možnost sdílet vlastní zkušenosti a sebereflektovat svou práci formou supervize.
Pokud se může Jana uvolnit ze zaměstnání, každé pondělí dochází do nízkoprahového klubu Beruška, kde pro děti ve věku 7 až 14 let připravuje a realizuje volnočasové aktivity. Klienti dochází do "Berušky" nepravidelně, prakticky kdykoliv od 14:00 do 18:00. Jana se tak individuálně věnuje jednotlivým klientům, kteří se chtějí realizovat formou hraní deskových her, výtvarných či sportovních aktivit. Pomáhá jim s přípravou do školy či si s nimi povídá na různá témata, která jsou "Beruškám" blízká. Ke klientům přistupuje vždy s citlivostí, empatii a dokáže je dobře motivovat k činnostem.
Důvody navržení:
I přes své vlastní zaměstnání (dokumentátorka při archeologických výzkumech) s chutí a nadšením přispívá k rozvoji osobnosti našich klientů. Jak sama přiznala: "Vystudovala jsem VOŠ obor Speciální pedagogika a i když se této oblasti nevěnuji při svém zaměstnání, ráda bych si zachovala kontakt s oborem, rozšířila si praxi a získala další zkušenosti." Jen málokdo se v dnešní době dobrovolně a zdarma při svém zaměstnání věnuje ve svém volném čase dalším lidem. Jana je spolehlivý člověk, který přináší na klub pohodu a klid. Mezi klienty je velmi oblíbená. Stala se nedílnou součástí klubu Beruška a my bychom ji touto cestou chtěli za nasazení a dobře odvedenou práci poděkovat. Za dobu svého působení v NZDM Modrý pomeranč se zúčastnila všech jednorázových akcí pořádaných jak pro veřejnost, tak klienty. Například CITY JAM 2011, Hradec Králové - bezpečné město 2011. Chtěla bych zde vyzdvihnout, že i přes své vlastní zaměstnání se s chutí a elánem podílí na posilování a budování zdravého vztahu s klienty.

Dáša Königová
Popis dobrovolnické činnosti:
Paní Dáša vykonává dobrovolnickou činnost od října 2011 v Oblastní charitě Trutnov a od ledna 2012 v Domově s pečovatelskou službou města Trutnov. Za tuto dobu odpracovala 41  hodin dobrovolnické služby.Každý týden v neděli dochází za klientkou nemocnou Roztoušenou sklerozou, se kterou si povídá, hraje společenské hry a pomáhá  ji svou přítomností zpříjemnit  nedělní odpoledne v její nelehké životní situaci.Je jí velkou přítelkyní a oporou. Paní Dáša pomáhá jako dobrovolnice při jednorázových akcí, jako je například doprovod vozíčkářů na kulturní představení v trutnovském divadle UFFO.
Důvody k jeho navržení:
Paní Dáši i přes své pracovní vytížení najde vždy volnou chvíli k vykonávání dobrovolnické činnosti. Kdykoli jsem paní Dášu požádala o pomoc při jednorázových akcí, kde bylo zapotřebí dobrovolníků neváhala a vždy nezištně přislíbila svou pomoc. Je to velice příjemná a pozitivní žena, která ráda dělá něco pro druhé a nic za to neočekává. Jsem jí za to jako koordinátorka dobrovolníků velice vděčná, vážím si ji a jsem ráda, že i v dnešní nelehké a uspěchané době jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat druhým.

Hana Brentnerová
Popis dobrovolnické činnosti:
Paní Hana Brentnerová pracuje na oddělení trvalých pobytů již 4 roky. Kromě svých povinností, které z každodenní práce vyplývají, působí v Domově sv. Josefa, pro klienty s roztroušenou sklerózou i ve svém volném čase. Zajišťuje pro ně nákupy podle jejich přání - potraviny, hygienické potřeby, doplňky stravy, ale i oblečení, dokonce i dárky pro jejich rodinné příslušníky a přátele. Pomáhá jim vyřizovat korespondenci a nosí ji na poštu. I doma pro ně spravuje jejich osobní oblečení a vyšívá na ně monogramy.
Důvody navržení
Paní Hana je velkým přínosem pro celý Domov, navržení je oprávněné, cenu by si určitě zasloužila. Její milý úsměv, ochota a láska prozařují celý Domov a přispívají k vytváření srdečné a milé atmosféry. Velmi oceňujeme, že pomáhá v Domově organizovat jubilea klientů i personálu.

Alena Semelová - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Paní Semelová vykonává dobrovolnickou službu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Dětské klinice již od roku 2007. Za tuto dobu odpracovala již víc než 300 hodin dobrovolnické služby. Dochází za malými pacienty, se kterými si povídá, hraje, ale také se jim snaží zprostředkovat i své zájmy a to malování a keramiku. Se staršími dětmi navléká korále, maluje například na kachličky. Neustále se snaží vymýšlet něco nového, co by děti zaujalo a prostřednictvím tohoto se snaží, je vytrhnou z každodenního nemocničního stereotypu a tím přispět k jejich pohodě a rychlejšímu uzdravování. Za dobu působení ve Fakultní nemocnici si vytvořila přátelský vztah s nemocničním personálem a stala se tak nedílnou součástí profesionálů, kterým jde o zdraví těch nejmenších s tím rozdílem, že za svoji práci nepobírá jakékoli finanční ohodnocení.
Důvody navržení
Paní Semelová je jedna z mála dlouhodobých dobrovolníků, které v organizaci máme, a proto jsem se rozhodl paní Semelovou nominovat na cenu Křesadlo, neboť paní Semelová je přesně tím člověkem, který dělá neobyčejné věci a je při tom neobyčejně skromná. Jak sama říká, Fakultní nemocnice se pro ni stala druhým domovem, do kterého chodí velice ráda. Další aspekt, pro který jsem se rozhodl paní Semelovou nominovat, je pozitivní příklad osoby dobrovolníka, které dává a který, jak se lidově říká, táhne ostatní. Cituji: "V poslední době se mi několikrát stalo, že rodiče byli překvapení, proč tam jsem, co tam dělám. Hlavně je překvapilo, že to dělám zadarmo. A dokonce se mi i stalo, že začali uvažovat o tom, že by mohli něco takového také dělat." Toto je ta nejlepší reklama dobrovolnictví, jako takového, kterou jsem za svoji činnost koordinátora objevil. Když naši dobrovolníci, kteří jsou šťastní, kteří rozdávají radost, jsou vidět, tak se i myšlenka dobrovolnictví, radost šíří dál. Motem paní Semelové je: "Když jdu spát, moci si říct, byl to úspěšný den, udělal jsem toto a tohle pro druhé".

Drahomíra a Zora Trojanovy
Popis dobrovolnické činnosti:
Drahomíra Trojanová a její dcera Zora byly prvními dobrovolníky v programu Rafael, který si dal za cíl pomáhat cizincům a jejich dětem se životem v české společnosti. V lednu roku 2011 byly seznámeny s mladou dívkou ze Sýrie jménem Kolilk, která přišla se svou rodinou do Čech před čtyřmi lety, končila základní školu a připravovala se na přijímací zkoušky na střední školu. Drahomíra si vzala na starost doučování češtiny, ale brzy přišla na to, že Kolilk potřebuje pomoci i s úkoly z ostatních předmětů vyučovaných v českém jazyce. Probíraly tedy dějepis, zeměpis, občanskou výchovu, ale především sloh a přípravné testy k přijímacím zkouškách na střední školu. Zora se s Kolilk zpočátku zaměřila na angličtinu - pilovaly slovní zásobu, Zora připravovala pracovní listy, psaly slohová cvičení. Později k angličtině přidaly ještě doučování fyziky a matematické úlohy v přijímacích zkouškách.
Doučování probíhalo pravidelně každý týden, většinou trvalo jednu a půl hodiny, ale mnohdy se protáhlo na více jak dvě hodiny. Některé lekce proběhly za účasti obou dobrovolnic najednou, ale většinou se Zora s Kolilk scházely individuálně. Výsledkem tohoto intenzivního doučování bylo úspěšné přijetí Kolilk na ekonomické lyceum a také velmi povedené přijímačky na gymnázium. Po prázdninové pauze se obě dámy pustily do doučování nanovo a za rok 2011 mají na svém kontě dohromady téměř 80 dobrovolnických hodin.
Nyní již zdaleka nejde jen o doučování do školy. Z Kolilk se stal další člen rodiny, scházejí se u Trojanových doma, povídají si o českých zvycích a tradicích, o látce probírané v dějepisu, o situaci v Sýrii, ale také o běžných věcech jako je např. lyžařský výcvik.
Důvody navržení:
Drahomíra a Zora Trojanovy jsou ukázkovým příkladem fungování dobrovolníků v programu Rafael. Nejenže naučily svoji svěřenkyni česky, pomohly jí zlepšit školní prospěch a složit přijímačky na střední školu, ale tím, že jí věnovaly svůj čas a pozornost jí daly mnohem více. Kolilk v nich našla přátele a "druhou rodinu" na kterou se může obrátit ve chvíli, kdy čemukoli v české společnosti neporozumí.
Pro dobrovolnice samotné bylo setkání s Kolilk také velmi obohacující. Setkaly se s mladou slečnou vychovávanou v odlišném kulturním, společenském i náboženském prostředí. Drahomíra měla možnost porovnávat, jak se liší výchova a studium její dcery v Čechách od životních poměrů Kolilk a dalších mladých lidí v Sýrii. Zora nabrala spoustu cenných dobrovolnických zkušeností, které využije nejen ve svém dalším studiu, ale v životě vůbec.
Obě dobrovolnice věří, že start v Čechách, který Kolilk i díky nim úspěšně zvládla, bude počátkem jejího úspěšného života v naší společnosti.

2. kategorie - student

Daniela Mohylová - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Daniela podepisovala dobrovolnickou smlouvu již v roce 2005 s tím, že bude doučovat děti v Klubu Mariánek v Domově pro matky s dětmi. Docházela pravidelně tři roky. K dětem byla vždy velmi milá, přátelská, přirozenou autoritou dokázala děti naučit i potěšit. Zapojovala se i do mimořádných akcí Klubu, jakými byly Dny dětí, maškarní rej, sportovní dny a další. Doučování dětí  ukončila nástupem do nové školy. Začala studovat Právnickou fakultu v Olomouci. Zájem o dobrovolnické aktivity však neustal. Začal však cílit jinam,  do světa dospělých. Velmi intenzivně začala spolupracovat s Poradnou pro lidi v tísni, kde se řeší lidské a společenské problémy a životní krizové situace, do kterých se lidé kdy dostali. I přes velmi vysoké nároky na studia, začala s odbornou právnickou pomocí  odborným poradcům v Poradně pro lidi v tísni, kteří se mnohdy  potřebovali konzultovat správnost řešení problému svých klientů. Do dobrovolnictví také přirozeně vtáhla i svého manžela, také právníka. V loňském roce se navíc podílela i na tvorbě nových směrnic střediska.
Daniela spolupracuje aktivně s jinými středisky. Účastní se pravidelně bazarů Sociálního šatníku,  pomohla s úklidem "starého" azylového domu, podílela se na úklidu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v HK. Zapojila se i do organizačních záležitostí v rámci oslav  založení Domu Matky Terezy.
Důvody navržení:
Na cenu Křesadlo ji Oblastní charita Hradec Králové nominuje ze dvou důvodů.  Za její loajálnost, zodpovědnost, důslednost, s kterou vždy přistupuje  k zadanému úkolu, za její ochotu a upřímné sympatie k naší práci a cílům. Je vždy velmi vstřícná, milá  a ochotná. Daniela Mohylová je velmi skromná, nevyhledává mediální zájem, nečeká na potlesk. V její ochotě pomáhat a být nápomocna lze spatřovat ten nejčistší lidský úmysl a jistě by si tak prestižní ocenění za svoji práci velmi zasloužila.
Druhým důvodem nominace je její aktivita spojená s benefiční akcí v roce 2011 na získání finančních prostředků na nákup rehabilitační houpačky pro postižené děti. Kromě toho, že se účastnila  přímo jako dobrovolník společného vyrábění předmětů určených do prodeje, doma ve svém volnu před samotnou akcí vyráběla  svoje výrobky, které pak do prodeje věnovala. Její originální podtácky, omalované skleničky, úžasné náušnice, skleněné obrázky, papírová přáníčka, krásné krabičky, zarámované obrázky, sady prostírání, ručně tkané koberečky byly velmi žádané. Daniela, díky svým šikovným rukám a především zlatému srdci, přispěla k úspěchu celé akce.

Pavlína Hlaváčová - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Pavlína (20let) jako jedna z prvních dobrovolníků na okrese Jičín začala v říjnu 2011 vykonávat dobrovolnickou činnost, k datu 30. 4. 2012 odvedla 235 hodin ve Stacionáři Kamarád. Je to člověk, který má pozitivní partnerský přístup k životu. Toto se odráží v rovnocenné přátelské komunikaci s klienty, pro které je kladným vzorem a opravdovým kamarádem. Ti ji vyhledávají, očekávají její návštěvu. Pro svou výřečnou, veselou a srdečnou povahu je u Kamarádů velmi oblíbena. Chodí s nimi na vycházky, do knihovny, pomáhá jim s kreativní činnosti, aktivně přináší další nové nápady. Jak sama uvádí: "Mám radost, když se jim něco povede a mohou být na sebe právem pyšní". A toto vše provádí dobrovolnice z vlastního zájmu, bez žádného nároku na odměnu, nezištně a s přesvědčení, že tato činnost má smysl.
Důvody navržení:
Pavlína Hlaváčová ukončila maturitou SOŠS v Náchodě, dále dálkově studuje v Brně obor Sociální práce. Pro nedostatek pracovních příležitostí dobrovolnickou činností získává praxi, zkušenosti ve Stacionáři Kamarád. Ve stacionáři je personálem ceněna pro spolehlivost, bezprostřední přátelský přístup ke klientům plný humoru a laskavých slov. Stala se nedílnou součástí kolektivu. Klienti se na její návštěvy těší. Je pro ně opravdovým kamarádem z řad běžných občanů.

Ludmila Krčková
Popis dobrovolnické činnosti:
Slečna Ludmila působí jako dobrovolnice v Barevných domcích Hajnice, kam dojíždí dvakrát až třikrát za měsíc na šest až osm hodin. Pomáhá klientům Barevných domků v keramické dílně při výrobě keramiky. Je velkou pomocnicí personálu při plánování a realizaci volnočasových aktivit pro klienty. Chodí s klienty na procházky do přírody v okolí Barevných domků Hajnice. Pracující personál Barevných domků si slečnu Ludmilu velice chválí za její svědomitost, ochotu a pomoc druhým. Neustále se snaží vymýšlet něco nového pro klienty a prostřednictvím toho se snaží, vytrhnout je z každodenního stereotypu. Slečna Ludmila odpracovala od počátku své dobrovolnické činnosti od listopadu 2011 ke dnešnímu dni již 88 dobrovolnických hodin.
Důvody navržení:
Slečnu Krčovou nominuji na cenu Křesadlo, protože je jednou z mála studentů kteří vykonávají něco pro druhé  bez finančního ohodnocení, a ještě sama na vlastní náklady jezdí do místa dobrovolnické činnosti. Je to velice skromná a příjemná dívka, která mi kdykoli, pokud jsem ji požádala o pomoc při jednorázových akcích bez výmluv pomohla. I přes své zdravotní problémy a studijní aktivity pomáhá nezištně lidem kteří to potřebují a věnuje jim svůj volný čas. Jako koordinátor dobrovolníků jsem ráda za to, že i mezi studenty jsou  tací, jako je slečna Ludmila Krčová, kteří nemyslí jen na sebe, ale také na druhé.

3. kategorie - nezaměstnaní

Vlasta Hulmanová - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Paní Hulmanová se zapojila do projektu minulý rok. Je delší dobu nezaměstnaná a ráda by byla potřebné, pomohla lidem, kteří pomoc potřebují a zároveň obohatila svůj život o další zkušenosti. Její přání je jednou pracovat v sociálních službách a tím pomoci lidem, kteří jsou v seniorském věku. Do výkonu dobrovolnické služby nastoupila do Farní charity v Rychnově nad Kněžnou, denní a týdenní stacionář pro seniory v listopadu 2011. Od té doby do konce dubna roku 2012 odpracovala přes 180 hodin. Paní Hulmanová chodí do charity pravidelně v úterý a ve čtvrtek. Od rána má s uživateli služby program, který jim napomáhá aktivně trávit volný čas. S uživateli od rána probírá témata: Dnes je?, Dnes má svátek?, rozcvička, čtení Rychnovského zpravodaje a dalšího místního tisku, písničky, doplňovačky, individuální práce? V případě hezkého počasí vyrazí paní Hulmanová se seniory ven. Většinou pracuje se skupinkou seniorů, ale najde si i čas obejít seniory, kteří nemají rádi skupinové aktivity, a věnuje se jim individuálně v pokoji. V případě zájmu se na ní mohou uživatelé obrátit a požádat ji o jiné aktivity, noviny apod. Snaží se seniorům vyhovět, zpříjemnit jim den, stimulovat je a napomoct k jejich spokojenosti. V průběhu výkonu dobrovolnictví se paní Hulmanová vzdělává čtením odborné literatury.
Na svůj výkon se vždy pečlivě připraví. Doma tráví čas přípravou dnes je, dnes má svátek, významné události a ostatní zajímavosti na Rychnovsku. Vše si pečlivě na PC připraví a vytiskne. Také je potřeba ocenit nejen její přípravy, ale další aktivity, jako je vyrábění zpěvníku a dalších materiálů na nástěnku.
Důvody navržení:
Po dobu šesti měsíců paní Hulmanová odpracovala mnoho hodin (přes 180 hodin), což ostatní dobrovolníci napracovávají po dobu téměř 2 let. Do charity paní Hulmanová chodí pravidelně, ale také vždy, když ji potřebují a využijí, přizpůsobuje se potřebám organizace. Má schopnost seniory velmi zaujmout a stimulovat. Dokonce se k aktivitám přidávají lidé, kteří nejsou obvykle tak aktivní. Seniorům také vyhovuje pravidelnost a opakovanost podobných aktivit, na které se těší. Velmi rádi při rozcvičce hrají fotbal, do kterého se v kruhu přidávají i lidé, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík. Velký přínos také vidím v jejich přípravách - čas strávený se seniory je opravdu naplánován, přizpůsobený konkrétnímu dni a významným událostem. Také místní obyvatele Rychnovska, kteří využívají sociální službu, informuje o změnách a novinách a tak nepřestávají mít přehled o tom, co se ve městě děje. Velký přinos také spatřuji v tom, že se paní Hulmanová snaží opravdu vždy přizpůsobit potřebám organizace (přijde, když je potřeba), ale také se snaží vylepšit něco, co by mohlo být ještě lepší (svou práci, aktivně studuje odbornou literaturu). Je velmi aktivní a rychlý živel, který přináší do organizace "vítr" zvenčí.

Jolana Anděrová
Popis dobrovolnické činnosti:
Jolana je žena středního věku, tichá, mírná dobrá duše, která se snad ani neumí mračit. Z její tváře lze snadno vyčíst vlídnost, přívětivost, skromnost, pokoru. Své poslední roky rozdělila mezi svoji rodinu a svoji maminku, o kterou pečovala až do konce života. Jolanino zdraví následně vážně přechodně utrpělo. Jolana se znovu nadechla a v tom období přišla do charity. Chtěla pomáhat dál. Již půl roku obdarovává lidi kolem sebe svojí laskavostí, svými skutky, svým srdcem.
Již od listopadu Jolana pravidelně dochází každý čtvrtek do Sociálního šatníku. Vždy od 13 do 17 hodin třídí, přebírá a rovná ošacení. Podmínky pro práci nejsou zdaleka ideální. Navíc je to práce poměrně fyzicky náročná a vzhledem  k jejím zdravotním komplikacím je její pomoc více než obdivuhodná. Jolana se účastnila obou posledních bazarů Sociálního šatníku. Kromě vlastního prodeje se podílela na výběru a přípravě ošacení určeného k prodeji. Pomáhala i s následným úklidem, což obnášelo opět fyzické vypětí. Jolana také pravidelně hlídala děti v Poradně pro lidi v tísni a Intervenčním centru v době konzultací jejich rodičů, pomáhá tamtéž i s administrativou. Vedoucí středisek již se sami ptají "po té hodné paní". Pravidelně se účastní setkání rodičů, jež jsou v péči se svými dětmi Střediska rané péče Sluníčko. V rámci oslav významných výročí dvou středisek OCH HK opět na obě akce přišla a pomohla. Bez slova zaváhání. Během setkání pro seniory se Jolana starala se o pohoštění a doprovod. V průběhu příprav Tříkrálové sbírky rozvážela s koordinátorkou dobrovolníků pro celém hradeckém okrese kasičky pro sbírku.
Důvody navržení:
Přestože Jolana jako dobrovolnice nevykonala zdánlivě nic výjimečného, ani nepatří k letitým zasloužilým dobrovolníkům, volba kandidáta pro vyhlášenou cenu Křesadlo za naši Oblastní charitu HK padla jednoznačně na Jolanu. Vnímáme ji, jakoby patřila do našeho týmu již léta. Je velikou posilou a přínosem pro Kruh dobrovolníků a nás všechny. Je to milá, hodná a velmi vstřícná, citlivá duše. Má srdce na správném místě a je velkým štěstím, že ji v seznamu dobrovolníků máme. Jak sama říká: "Moje radost ze života je umocněna vědomím, že jsem pro někoho potřebná. Moje rodina byla vždy na prvním místě. Stále cítím mateřskou povinnost pomáhat jim a podporovat je a takto to správně a i hezky funguje. Potřebovala jsem ale víc. Najít okamžik štěstí, kdy jsem jen sama za sebe, kdy buď chci a nebo ne, kdy chci být jen normálně obyčejně potřebná." Jolana je vždy ochotná a připravená jakkoliv a kdykoliv pomoci. Zachraňuje situace, kdy je třeba sehnat pomoc velmi rychle nebo téměř okamžitě. A takový člověk je vždy velmi potřebný.

Zdeňka Filipcová
Popis dobrovolnické činnosti:
Paní Zdeňka Filipcová (49 let) vykonává dobrovolnickou činnost v organizaci Péče o duševní zdraví ve volnočasovém klubu pro lidi s vážným duševním onemocněním, podílela se zde na přípravě programu pro návštěvníky klubu, a časem klub sama vedla, přinášela nové nápady a předávala o svoje zkušenosti. Její hlavní aktivity byly zaměřeny na rozvíjení manuálních a motorických činností návštěvníků klubu. V přípravě programu byla velmi nápaditá. Od října 2011 do dubna 2012 docházela do organizace každý čtvrtek, přičemž vykonala 72 hodin dobrovolnické činnosti. Nyní již není v evidenci Úřadu Práce, je zaměstnána v Domově pro seniory v Libošovicích, ale přesto dochází na odpolední setkávání klientů, stále s nimi udržuje kontakt. Jak dobrovolnice sama uvádí: "vždy mne potěší, když uzavřený klient, projeví zájem o připravený program nebo si jen tak se mnou povídat".
Důvody navržení:
Paní Zděňka Filipcová byla a je velkým přínosem pro mnoho návštěvníků klubu organizace Péče o duševní zdraví. Její lidský přístup, beze stopy odsuzování nebo strachu z kontaktu s lidmi s duševním onemocněním je pro mnoho klientů příjemným kontaktem s "normálním" člověkem. Činnosti Zdeňky Filipcové v organizaci je hodnocena velmi pozitivně, jak v komunikaci s klienty tak také i jako nositelka neobvyklých nápadů na kreativní tvorbu.

Jana Dohnalová
Popis dobrovolnické činnosti:
Paní Dohnalová je delší dobu nezaměstnaná. Do projektu se zapojila, aby vhodně využila svůj čas a byla užitečná tam, kde je to potřeba. Do výkonu dobrovolnické služby nastoupila v prosinci roku 2011. Od té doby do konce dubna 2012 odpracovala přes 120 hodin. Dobrovolnickou službu začala vykonávat ve dvou sociálních službách. Dochází pravidelně do Domova důchodců Náchod a dle potřeby do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Archa. V Domově důchodců si s uživateli služby povídá, naslouchá jim, hraje s nimi hry, zpívá s nimi a trénuje paměť. V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Archa vykonává především tyto činnosti: tělesné aktivity, výtvarné aktivity, pomáhá dětem s věcmi do školy a povídá si s nimi. V obou zařízeních dobrovolnictví velmi dobře zvládá, uživatelé služby paní Dohnalovou mezi sebe bez problému přijali. Jde jí práce jak se seniory, také i s dětmi. Vytvořila si i vřelé vztahy s personálem přijímajících organizací, který si ji moc chválí.
Důvody navržení:
Na straně přijímajících organizací je s paní Dohnalovou velká spokojenost. Do domova důchodců chodí pravidelně, pomocí toho dává uživatelům služby určitou jistotu (na kdy se mohou těšit, že přijde). Neslibuje věci, které nemůže splnit, což je velmi důležité u lidí ve vyšším věku, kteří zklamání prožívají velmi silně. Paní Dohnalová rozdává v domově dobrou náladu, umí seniory vyslechnout, také zaujmout a má také pochopení a trpělivost. Pomůže v domově s aktivitami, když je potřeba (pomoc s výrobky na výstavu), mohou se na ni obrátit. Čas, který uživatelům služby paní Dohnalová věnuje, je strávený smysluplně, spokojenost s ní je i ze strany uživatelů, kteří jsou rádi, že je navštěvuje. V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Archa je také paní Dohnalová velmi chválena, bohužel v tomto zařízení netráví tolik času, protože ji zde tolik nevyužijí. Z tohoto důvodu se paní Dohnalová rozhodla navštěvovat další zařízení a vykonávat tak dobrovolnictví v další sociální službě, kde ji využijí častěji.

Dagmar Petříková
Popis dobrovolnické činnosti:
Naše spolupráce začala od minulého roku, do výkonu dobrovolnické služby nastoupila v prosinci 2011. Dobrovolnictví začala vykonávat v Domově odpočinku pro seniory Justynka v Hronově, kde od nástupu do konce měsíce dubna odpracovala přes 100 hodin. Většinou si paní Petříková se seniory čte, hraje s nimi společenské hry a povídá si s nimi. Paní Petříková má schopnost zaujmout skupinku seniorů, což se jen tak každému nepodaří - umí velmi dobře pracovat se skupinou. Velmi často se skupinkou uživatelů služby hraje společenské hry, při které si všichni dobře pobaví. Pokud se najde uživatel služby, který se nechce do skupiny zapojit, paní Petříková takové seniora navštíví na pokoji a stráví s ním chvilku a v klidu si popovídají. Paní Petříková dochází do Domova pro seniory pravidelně a to v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 15:00 - 17:00 hodin. Díky této pravidelnosti dává seniorům jistotu a řád, což senioři ocení.
Důvody navržení:
Klienti v Domově pro seniory si na paní Petříkovou zvykli, vyhlíží ji, ptají se po ni. Vyhovuje jim, že si s nimi někdo vypráví o životě, čte z novin a časopisů a hraje s nimi společenské hry. Paní Petříková má ke klientům individuální přístup a je velmi empatická. Na paní Petříkovou je zvyklý i personál domova, vědí v jaké dny a čas chodí a za jakými klienty. Díky tomu se personál může věnovat ostatním klientům. Také spolupracuje s personálem, je vyslána za uživatelem, který má nějakou bolístku. Díky návštěvě paní Petříkové se tak ve většině případů stává, že se seniorovi uleví od trápení, protože svůj problém mohl s někým sdílet. Paní Petříková je velmi aktivní, přemýšlí o tom, jakou vhodnou aktivitou seniory zaujmout. Jak ona říká - to, že se stala dobrovolníkem je její povaha - je empatická a má velmi silné sociální cítění.

Andrea Srníková - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Centrum Daneta poskytuje péči těžce zdravotně postiženým klientům s kombinovanými vadami, kde nosnou vadou je porucha mentální a k ní se druží další tělesné a smyslové vady (nevidomost, paraplegie, kvadruparéza, poruchy komunikace, neurologické potíže, autismus či mnohočetné záchvaty). Andrejka Srníková je dobrovolnicí v Centru Daneta již od roku 2007. Její dobrovolnická činnost spočívá v různorodé pomoci tzn. "kde je co potřeba". Například roznáší poštu mezi jednotlivými pracovišti, je nápomocná při vyřizování záležitostí na úřadech apod. Pomáhá také při přípravě jednorázových kulturních a sportovních akcí, které pořádáme pro klienty centra - příprava pozvánek, zajištění výzdoby. Centrum Daneta má pracoviště na různých místech Hradce Králové a je potřeba z důvodu operativního řízení mezi jednotlivými pracovišti oboustranná komunikace mezi administrativou, klienty, rodiči, vychovateli a učiteli. Používáme elektronickou komunikaci, ale často je potřeba operativně řešit fyzický přenos dokladů např. doklady určené k podpisu. Kromě toho je Andrejka Srníková také nápomocná při vyřizování záležitostí na úřadech a to přispívá k zefektivnění práce zaměstnanců.
Důvody navržení:
Ocenění by si určitě zasloužila, neboť ačkoliv má sama zdravotní problémy, dochází do centra každý den již pět let, je vždy milá, ochotná, svědomitá a přátelská a jsme moc rádi, že ji máme. Svým citlivým, milým a vlídným přístupem si získala oblibu všech uživatelů a zaměstnanců v celém centru. Velice si ceníme její dobrovolnické činnosti v našem zařízení, proto si dovolujeme navrhnout na cenu Křesadlo. Svou nezištnou pomocí dobrovolnice organizaci přispívá zároveň ke zlepšení péče o klienty a jejich rodiče.

4. kategorie - senior

Olga Frühaufová
Popis dobrovolnické činnosti:
Od roku 1991 pracuje jako předsedkyně Sdružení zdravotně postižených Náchod s členskou základnou cca 250 členů. Po celo dobu své dobrovolnické práce usiluje o odstraňování architektonických bariér (např. výtah na OÚ, bezbariérové vlakové nástupiště v Náchodě, výtah v rehabilitačním komplexu FAUST v Zámecké ulici, sluchová smyčka v areálu náchodské nemocnice, výtah v Harmonii II a další hlídání nových staveb). Mimoto pomáhá lidem kteří se dostávají po zhoršení zdravotního stavu do svízelné situace nejenom se zlepšením jejich životního prostředí (bydlení), ale i se sháněním pomůcek a  s návratem do běžného života. Organizuje psychorehabilitační kurzy a přednášky se zdravotní a poznávací tématikou pro zdravotně postižené.
Důvody navržení:
Při vykonávání výše popsané činnosti musí překonávat nejen své zdravotní obtíže, ale hlavně neochotu některých úředníků a závist lidí kteří nedokáží pochopit, že někdo pracuje nezištně. Za svoji dlouholetou činnost nemá kromě dobrého pocitu žádnou finanční odměnu, někdy si posteskne, že by potřebovala větší důchod, aby nemusela tolik omezovat telefonování a jízdy za potřebnými lidmi.

Ludmila Vlčková
Popis dobrovolnické činnosti:
Pro závažné zdravotní problémy a operace se setkala s činností Svazu Invalidů a nabídla své síly pro právě zakládající Sdružení zdravotně postižených v Náchodě. Přestože má závažné zdravotní problémy, opakující se operace a má oboustrannou sluchovou vadu, po dobu přes 20 let je na ni spolehnutí. Zpracovává evidenci členů, jubilea a příjem i úmrtí členů, obětavě vede registraci členů (250 - 200) navštěvuje v době jejich výročí a jubilejí v rodině, LDN, nemocnicích.Většinu příspěvků na činnost organizace, právě osobními setkáními vybírá osobně. Nejedná se to jen o členy v Náchodě,ale i širém okolí.To činní i nemalé náklady při jízdách, nemluvě o času.
Důvody navržení:
Vážíme si její práce, kterou věnuje pro sdružení zdravotně postižených. I přes svůj vysoký věk (80) je velmi aktivní, zodpovědná a je tak nedílnou součást sdružení. Z těchto důvodů ji výbor SZdP Náchod navrhuje na ocenění Křesadlo.

Josef Hnízdil - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Na skautskou stezku vstoupil hned po válce v chlapeckém oddíle. Zde získal první zkušenosti a znalosti, které se pak celý život snažil předávat dalším generacím. Řada z nás dodnes vzpomíná na šedesátá léta, kdy seznamoval se skautskými zásadami děti v turistickém oddíle i v době, kdy se to příliš "nenosilo". Někteří z nich si v sobě tyto myšlenky uchovali po celý život. Po politickém uvolnění v roce 1968 se ihned zapojil do obnovy Junáka v Náchodě a pracoval ve středisku v oblasti výchovy a vzdělávání. Také jeho zásluhou se podařilo vychovat za pouhé dva roky celou jednu generaci skautů, kteří mohli na tyto základy později zase navázat. Ani v období zákazu Junáka nesložil ruce do klína a trávil mnoho dní s dalšími generacemi dětí na táborech a zájezdech.
Po sametové revoluci v roce 1989 byl opět jedním z prvních, kteří v Náchodě znovu rozhýbali činnost Junáka. Naplno se zapojil do práce obnoveného střediska a věnoval se oblasti, která mu byla zřejmě souzená - výchově a vzdělávání. Nejen, že organizoval řadu vzdělávacích kurzů, ale také se podílel na tvorbě příruček a Náchod měl díky němu svoji skautskou literaturu již v době, kdy se jinde teprve připravovala. Z těchto příruček čerpají někteří z nás dodnes. Pro mladší generaci připravoval rozsáhlé výchovně-vzdělávací hry. Když doba pokročila natolik, že se hry přesunuly na internet, nevzdal to a pilně sháněl k těmto hrám materiály a chystal podklady. Ani když práci ve středisku přenechal mladším, neodešel zaslouženě odpočívat, ale věnoval spoustu času zpracování historie a díky němu zůstane zachováno mnoho vzácných historických památek.
Důvody navržení:
Celoživotní nezištná práce pro děti - skauti, zhruba 50 let.

Miloslav Kopecký - Cena Křesadlo
Popis dobrovolnické činnosti:
Pan Miloslav Kopecký, dlouholetý pracovník společnosti Královéhradecká provozní, a. s., se více než 35 let bezplatně věnuje dětem z Dětského domova v Nechanicích. Jeho činnost spočívá v pravidelných návštěvách a organizaci větších akcí pro děti tohoto domova.  Stává se Mikulášem, Dědou Mrázem, popřípadě velkým "Strejdou", který dětem kromě dárků rozdává i své dobré srdce. Mnoho dospělých odchovanců se na něj obrací i po odchodu z domova pro radu nebo podporu v životních rozhodnutích. Zásluhou nejenom p. Kopeckého, ale především všech pracovníků domova, se stávají odchovanci plnohodnotnými spoluobčany a právě na tom je vidět kus dobře odvedené práce.
Důvody navržení:
Svým nadšením pro dobrovolnictví ovlivňuje své spolupracovníky, kteří jeho akce pro děti rádi podporují finančními prostředky i věcnými dárky. Tím současně přispívá k propagaci dobrého jména svého zaměstnavatele. Pan Kopecký se činností ve prospěch druhých věnuje bez nároku na jakoukoli odměnu ba naopak, akce podporuje vlastními finančními prostředky. Při jeho návštěvách v dětském domově se rozzářilo nejedno srdéčko a zpříjemnil čas Vánoc, Velikonoc i dětských dní. Velmi rád by svým přístupem byl dětem alespoň částečně vzorem a zanechal v jejich srdcích tuto myšlenku do dalšího života. Ocenění by bylo jedinečnou formou ohodnocení jeho celoživotního a dobrovolného závazku.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Eva Novotná.
Poslední aktualizace této stránky: 02. 03. 2013, 19:36 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz