Kontakt | Přidat do oblíbených | Mapa stránek
 
 

Královéhradecká asociace
nevládních neziskových organizací

 
 
Naši partneři
logo Magistrátu města Hradec Králové

logo Univerzity Hradec Králové

logo ERA - Poštovní spořitelna

logo Veolia Voda Česká republika, a.s.

O neziskovém sektoru

Definice neziskového sektoru
Neziskový sektor chápeme jako prostor mezi státem, státními institucemi, trhem, ziskovými soukromými společnosti a jednotlivými občany nebo skupinami občanů. Představuje formy činností, které většinou mohou fungovat nezávisle na státu a jeho mocenských orgánech. Tento sektor tvoří nevládní neziskové organizace, které představují různé formy dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné hodnoty a ochotných spolupracovat na společném díle. Jejich cílovou funkcí není zisk ve finančním vyjádření, ale přímé dosažení užitku, tj. plnění vytčených cílů definovaných jako poslání organizace. Někdy se můžeme setkat s pojmem občanský sektor, definovaný J. Štogrem  jako "dobrovolná sebeorganizace společnosti za účelem dosažení společenské prosperity" a zahrnuje i tzv. občanské iniciativy. Pojem občanské iniciativy je širší a zahrnuje jak organizace, tak neformální a neinstitucionalizované aktivity. V literatuře i v odborných diskusích se pak objevují střídavě ve stejném významu různá označení: nestátní sektor, neziskový sektor, třetí sektor, dobrovolnický sektor, občanský sektor. Výběr z mnoha možných variant pak často závisí na kontextu, ve kterém je termín použit a na tom, jaký jeho rys chce uživatel zdůraznit.

Oblasti působení neziskových organizací
Působení neziskových organizací lze jen velmi těžko vymezit, nejčastěji se volí dělení podle tematických oblastí. Po roce 1989 se v ČR stabilizovaly tyto oblasti působení neziskových organizací: (1) sociální a charitativní, (2) zdravotní, (3) kulturní, (4) ochrana lidských práv, (5) ochrana životního prostředí, (6) vzdělávání. V průběhu času do tohoto schématu přibyly (7) rozvoj komunitního života, (8) kategorie děti, mládež, rodina (pokrývá zejména tzv. volnočasové aktivity), (9) ochrana nemovitých kulturních památek, (10) mezinárodní aktivity. Do všech těchto oblastí vstupují neziskové organizace ve funkci servisní. Poskytují zde služby stejně jako organizace státní a podnikatelské. Nejvýraznější a nejrozsáhlejší sférou v rámci sektoru veřejných služeb je sociální oblast. Poskytování sociálních služeb je vnímáno jako z jedna forem zabezpečování "obecného blaha", přispívající k naplňování cílů sociálního státu (welfare state). Jejich cílem ze zlepšení podmínek pro emancipaci sociálně znevýhodněných skupin obyvatel.

Za obsah na této stránce zodpovídá: Zuzana Hloušková.
Poslední aktualizace této stránky: 12. 10. 2013, 21:41 hod.

| nahoru |

 
 


Vyhledávání:
 
 
e-mail: webmaster


Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
e-mail: info@krasnno.cz