Vydáno: 25. 04. 2013 Číslo: 4/2013
logo Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací logo e-KRASNNoviny

Vydává Královéhradecká asociace nevládních neziskových organizací, Veverkova 1343, Hradec Králové. IČ: 26619857 u Vychází nepravidelně. Toto číslo vyšlo 25. 4. 2013. Uzávěrka příštího čísla je 18. 4. 2013. u Kontakt: Zuzana Hloušková, tel. 604 737 415, e-mail: info@krasnno.czu  Časopis byl zaregistrován Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 120667. u Pokud si nepřejete časopis dostávat, napište nám a vaše adresa bude z rozesílky odstraněna. u Kódování: Středoevropské (Windows 1250)

 


 OBSAH

Vážení přátelé,

s maličkým zpožděním vám přinášíme další číslo, opět plné zajímavých zpráv, které jsme od řady z vás obdrželi. Tentokrát se poohlížíme po událostech nastupujícího jara, pestrého jak na tradiční akce, sportovní klání i nové projekty. Namátkou z tohoto čísla vybíráme:

  • rozhovor s ředitelkou Centra andragogiky;
  • pozvánku na kurz kresby pravou mozkovou hemisférou;
  • vyhlášení sběru nominací na Cenu Křesadlo pro Jičínsko, Trutnovsko a Rychnovsko.

Pokud jste svoje články v tomto čísle nenašli, vyčkejte do příště, nebo sledujte také naše webové stránky, na kterých byla po krátkém testovacím režimu spuštěna sekce Zpravodajství, kde vaše zprávy či pozvánky průběžně umisťujeme. Prosím, zachovejte nám svou přízeň i nadále! Těšíme se na vaše další příspěvky!

S pozdravem
Zuzana Hloušková, KRASNNO


Ptáme se firmy

Centrum andragogiky

Centrum andragogiky je rozvíjející se vzdělávací a poradenská společnost. Zaměřuje se především na firemní vzdělávání a zvyšování efektivity činnosti firem a organizací. Silnou stránkou společnosti je především individuální přístup k jednotlivým klientům, kdy se vždy snaží navrhnout odpovídající vzdělávací program tak, aby byl vyřešen celostní cíl, nikoliv dílčí problém. Ve svém úsilí Centrum andragogiky spolupracuje s více než 120 profesionálními lektory. Centrum andragogiky náleží k deseti nejlepším firmám v Královéhradeckém kraji v rámci soutěže Firmy roku. Za rok 2012 firma získala ocenění Společensky odpovědná firma Královéhradeckého kraje a stala se nejlepší vzdělávací institucí získáním ocenění Vzdělávací instituce roku 2012. Majitelka společnosti PhDr. Marie Jírů je držitelkou ocenění Manager roku 2006 a získala první místo v soutěži Dobrá rada nad zlato s projektem "Pojďme sladit pracovní a rodinný život". Ochotně mi odpověděla na mých pět všetečných otázek.

Co Vás vedlo k tomu, aby se Vaše firma stala společensky odpovědnou?

Dlouhodobě se snažíme propagovat společensky významná témata jako je etika či loajalita nebo právě společenská odpovědnost firem, tedy CSR. Díky svým speciálním sekcím se zaměřujeme na všechny obory. V rámci firemního vzdělávání se zaměřujeme i na speciální programy a jeden z těchto programů je CSR. CA poskytuje komplexní poradenství v této oblasti pro různé společnosti. Když jsme začínali v této problematice působit, položili jsme si otázku, jak my CA se budeme chovat společensky odpovědně. Abychom nekázali vodu a nepili víno. Přemýšleli jsme, jak toto pro nás nejlépe uchopit a v roce 2009 přišla myšlenka založit neziskovou organizaci Šance na vzdělání. Šance na vzdělání se věnuje opět vzdělávání, ale ne firemnímu, ale sociálnímu. Posláním této obecně prospěšné společnosti je vést díky konzultačním a vzdělávacím programům sociálně a zdravotně znevýhodněné osoby k orientaci v reálném světě, k nalézání a poznávání sebe sama, k sociálnímu a pracovnímu začlenění a tím i k psychické vyrovnanosti. Chceme, aby se tito lidé uměli začlenit do společnosti sami bez závislosti na druhých. Rozhodli jsme se, že nebudeme nikomu dávat ryby, ale naučíme je ryby chytat. Nosným programem je vzdělávání osob se zdravotním postižením po vážném úraze či nemoci, tzn. lidí, kterým setina sekundy změnila život. Pomoc potřebným, různými způsoby znevýhodněným lidem je jednou z nejstarších morálních odpovědností každého člověka.

Co pro Vás společenská odpovědnost znamená a jak ji Vaše firma naplňuje?

Společenská odpovědnost pro nás znamená poskytovat vzdělávání a poradenství, příp. zaměstnání osobám sociálně či zdravotně znevýhodněným, tedy převážně těm, kteří jsou v důsledku těžkého úrazu či nemoci odkázáni na cizí pomoc. Je třeba si uvědomit, že disabilita se týká všech lidí bez rozdílu. Kdokoli z nás se může sám stát osobou s tělesným či mentálním znevýhodněním, ať už v důsledku nemoci či nehody. Člověk s postižením se cítí být vyřazen ze společnosti v souvislosti s tím, jakým způsobem s ním daná společnost zachází či jak se k němu chová jeho okolí. Jednou z bariér je nedostatečné vcítění a pochopení člověka v tíživé zdravotní situaci ze strany lidí, jimž disabilita nezasáhla do jejich životů. V rámci naší společenské odpovědnosti prostřednictvím naší neziskové organizace Šance na vzdělání se snažíme o to, aby tito lidé byli plně integrováni do společnosti a našli i odpovídající pracovní uplatnění.

V čem spatřujete výhody společenské odpovědnosti? V čem tento koncept Vaši společnosti pomohl?

Pokud se společnost rozhodne zabývat se společenskou odpovědností, neměly by výhody být tímhlavním důvodem. Rozhodnutí musí vycházet z firemní kultury dané společnosti a ve většině případů za tímto rozhodnutím stojí silné osobnosti se silnými hodnotami a etickými principy. Výhodou, tedy spíš bych použila slovo přínosem, je určité odlišení od jiných vzdělávacích společností. Bohužel česká společnost není zatím tak vyspělá, aby se např. zákazníci rozhodovali o výběru dodavatelů v tom smyslu, jestli jsou nebo nejsou společensky odpovědní, stále z mnoha důvodů je hlavním kritériem pouze cena. Ale určitě nás také těší ocenění, která jsme v poslední době získali. Potvrzují to, že směr, kterým jsme se vydali určitě má smysl. Nejvíce nás těší, když nominace přijde od člověka, kterému jsme měli možnost nějakým způsobem pomoci, jako např. nedávná nominace naší neziskové organizace na Cenu Olgy Havlové od bývalé pacientky Rehabilitačního ústavu Kladruby.

Doporučili byste ostatním společnostem stát se též společensky odpovědnými?

Určitě doporučili, ale toto je záležitost, která se nedá nařídit, či o ní někoho přesvědčovat. Musí to vycházet z přesvědčení, z nastavené firemní kultury společnosti. Když se každá firma zaměří na nějakou oblast, společně se nám podaří udělat ze světa alespoň o něco lepší místo i pro ty, kterým to nebylo souzeno. Společensky odpovědně podnikal již Tomáš Baťa, a naším úkolem je, abychom nezapomínali na naší historii a osobnosti, ze kterých si i v dnešním světě můžeme brát příklad.

Spousta českých firem se prezentují jako společensky odpovědné. Myslíte si, že tento koncept opravdu naplňují? Nebo v tom vidí jen třeba možnost zvýšit image firmy?

Toto téma je předmětem neustálých diskuzí, nedovolila bych si soudit, kdo je opravdu odpovědný a kdo ne, každý si musí „sáhnout“ do svého svědomí, co je tím pravým důvodem, proč to dělá.

Děkuji za rozhovor.

Eva Novotná, KRASNNO


 zpět nahoru

Zprávy z neziskového sektoru

Ve Vrchlabí bylo znovuotevřeno mateřské centrum Kopretina


Skupinka maminek vlastními silami a s finanční podporou města zahájila provoz prostoru pro děti a rodiče. V plánu jsou další kroužky, přednášky a semináře a akce podporující děti, jejich maminky i celé rodiny. První březnový den se konal v prostorách centra Den otevřených dveří (viz ilustrační foto MC Kopretina). Během něj se malí návštěvníci mohli seznámit s hernou a hračkami, jejich doprovod pak s provozem a rozmanitými kroužky pro batolata, předškoláky i malé školáky. Nyní již běží pravidelný provoz s volnou hernou, kroužky, půjčovnou potřeb pro malé děti a knih pro rodiče. V centru je k dispozici i drobné občerstvení, prostory je možné využít pro dětské oslavy. Občanské sdružení Kopretina chce dále rozvíjet aktivity centra tak, aby se stala centrem pro rodiny s dětmi. Kopretina je aktivní i na svých webových stránkách (www.mckopretina.cz), kde nabízí aktuální informace o centru, tipy na výlety a akce v okolí a mnoho dalšího.

Eva Krejčová, MC Kopretina

 

Podpora vodní turistiky na řece Orlici

Zmapovat řeku Orlici a služby i atraktivity v jejím okolí a zároveň přilákat turisty díky její propagaci v mediální kampani - to jsou cíle projektu "Vodácká řeka Orlice", který se představil na březnovém veletrhu INFOTOUR v Hradci Králové. Projekt, jehož zadavatelem je Regionální informační centrum v Kostelci nad Orlicí, se rozběhl v prosinci loňského roku a jeho realizace potrvá až do letošního září. V současné době probíhá mapování řeky a okolních služeb. Následovat bude tvorba podrobnější informační brožury, výroba a instalace 7 informačních tabulí v terénu, a například také 50 tabulek výstražných a informačních s kilometrovníky. „Orlice představuje pro turisty alternativu k tradičním a dnes přeplněným vodáckým řekám. Projekt cílí nejen na vodáky, ale i na širší turistickou veřejnost, které představí zajímavá místa a turistické atraktivity v okolí toku jako jsou cyklistické a in-line stezky, hrady a zámky nebo muzea,“ upřesnila  ředitelka informačního centra v Kostelci nad Orlicí Michala Kiezlerová. Projekt se již prezentoval v lednu a únoru na veletrzích cestovního ruchu jako je REGIONTOUR v Brně a Holiday World v Praze, a také na vodáckém festivalu Paddlefest v Brně. Byl vydán také propagační leták, který poskytuje základní informace o Divoké, Tiché a spojené Orlici a jejich sjízdnosti, a to v nákladu 30 tisíc kusů ve třech cizojazyčných mutacích – angličtině, němčině a polštině. K dostání je také v informačních centrech v blízkosti řeky a bude distribuován také návštěvníkům Cyklo show v Bratislavě anebo tradiční vodácké akce na řece Orlici. K projektu vznikla i stránka na sociální síti Facebook. Informace, fotky a videa o Orlici najdou zájemci na adrese www.facebook.com/VodackaOrlice. Kdokoliv z místních vodáků, kdo by chtěl na této stránce publikovat vodácky zajímavé informace, může kontaktovat informační centrum v Kostelci na Orlicí. Projekt „Vodácká řeka Orlice“ je spolufinancován Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod a na jeho realizaci se podařilo získat celkem 2,7 milionu korun. Dílčí části projektu realizují společnosti DRING Consulting a TIS-systems.

Michala Kiezlerová, Informační centrum v Kostelci nad Orlicí


V Podzámčí si zacvičí celá rodina

Občanské sdružení Salinger zahájilo prorodinné aktivity v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč ve Formánkově ulici 437 v Hradci Králové. První cvičení vyzkoušeli rodiče s dětmi 6. března. Do nedávna bylo možné v prostorách Modrého pomeranče využít pouze zázemí pro rodiče s dětmi, které však nenabízelo žádné další aktivity. Finanční pomoc od firmy HB Reavis Group umožnila odstartovat aktivity pro rodiče s dětmi v Místě přátelském rodině, které je součástí prostor Občanského sdružení Salinger již dva roky. NZDM Modrý pomeranč se věnuje sociální práci s dětmi a mládeží ve věku od 7 do 21 let z Hradce Králové a okolí. Provozuje nízkoprahové kluby v Selicharově a Formánkově ulici, zabývá se také terénní sociální prací v lokalitě Moravského předměstí. "Chceme nastávajícím maminkám, rodičům a jejich dětem, ale i dalším obyvatelům města nabídnout možnost strávit jejich volný čas zajímavým a aktivním způsobem, ať již prostřednictvím pravidelného cvičení nebo pestrého rukodělného tvoření,“ přibližuje záměr Jana Macková, vedoucí NZDM Modrý pomeranč. Nově bude každou středu možné navíc navštěvovat dopolední lekce cvičení určené pro maminky s dětmi, ale i odpolední cvičení s názvem Port De Bras zaměřené na správné držení těla a posílení zad.

Jana Macková, Občanské sdružení Salinger

 

Úspěšný ples zahrádkářů v Kostelci nad Orlicí

Kostelečtí zahrádkáři pořádali o druhém březnovém víkendu svůj 46. ples v sále Rabštejn v Kostelci. Sál byl prakticky plný a organizátory potěšila účast 125 účastníků. Zahrádkáři, z poloviny vysloveně ve středním věku, se viditelně dobře bavili. Přispělo k tomu i předtančení kosteleckých mažoretek MARLEN, velmi přizpůsobivá hudba SONG a skupina doudlebských dam FLORITEAM. Stalo se už tradicí, že sál zahrádkářského plesu měl snad nejkrásnější výzdobu v upraveném a renovovaném interiéru Rabštejna. Obětavost organizátorů i jejich rodinných příslušníků byla věnována co nejlepší pověsti zahrádkářského plesu. Překvapující bylo, že sponzoři z řad kosteleckých a okolních obchodníků, řemeslníků i podnikatelů měli chuť podpořit ples bez ohledu na loňské předpisové komplikace. Máme naději, že tato nadějná aktivita se bude ještě mockrát v budoucnu opakovat.

Vítek Losenický,
ZO Českého zahrádkářského svazu v Kostelci nad Orlicí


První jarní mistrovský turnaj minižáků a přípravky

V sobotu 16. března se dočkali jarních turnajových zápasů nejmenší házenkáři jičínského klubu, když změřili své síly na turnaji minižáků a přípravek 4+1. Ve dvou věkových kategoriích startovalo celkem 12 týmů z Jičína, Liberce, Náchoda, Pardubic a Železného Brodu. Hrálo se systémem každý s každým, hrací doba byla vyměřena na 1 x 12 minut. Hlavním cílem bylo patřičné sportovní vyžití a zapojení co možná největšího počtu malých sportovců do hry, v obou kategoriích měli Jičínští dva týmy a celkem do hry zasáhlo 24 jičínských nadějí. Jičínský A tým minižáků odehrál v turnaji celkem pět utkání, a i když se ne ve všech utkáních hra dařila, nejde hráčům upřít snaha. Jičínský A tým odehrál v sobotním turnaji celkem šest zápasů, z nichž asi nejvíce bolel nepovedený zápas s DHK LOKO Liberec. Na branky vstřelené děvčaty z Liberce nedokázali naši hráči odpovědět a po prohře 2:6 nebyl na naše malé házenkáře moc hezký pohled. Pro některé špunty to bylo první měření sil se soupeři, o motivaci tak bylo postaráno. Ve starší kategorii nastoupili již i hráči, kteří mají zkušenosti s klasickou šestkovou házenou, na úrovni herního projevu to také bylo znát. Na závěr celého turnaje obdrželi všichni hráči drobné sladkosti, které si za bojovné výkony určitě zasloužili.

Marek Ženatý, HBC Jičín


Velikonoční jarmark představil řemesla i práci handicapovaných

Velikonoční náladu, mazance a medovinu, loutkové divadélko, lidové písně, ale především výrobky lidí s postižením a ukázky tradičních řemesel – to nabídl Velikonoční řemeslný jarmark, který se 23. března konal v sídle chráněných dílen Kopeček. Navštívilo ho na 800 lidí. Chráněné dílny Kopeček sídlící v Bartošovicích v Orlických horách zaměstnávají více než 20 lidí s postižením, kterým nabízejí uplatnění v košíkářském, tkalcovském nebo keramickém řemesle. Dílny již šestým rokem provozuje Sdružení Neratov, o.s., jejich kvalitu dokazují propůjčené certifikáty "Orlické hory – Originální produkt" a "Práce postižených". Aby krásné výrobky lidí s postižením nezůstaly bez povšimnutí, koná se na Kopečku dvakrát ročně řemeslný jarmark: vánoční, který probíhá v prosinci, a velikonoční, jenž se uskutečnil v uplynulém měsíci. Kromě produktů z Kopečku se na jarmarku představují také řemeslníci z okolí. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout třeba práci řezbáře a kováře, paličkování, i k Velikonocům neodmyslitelně patřící zdobení kraslic a pletení pomlázek. Jarmark dále doplnily stánky s lidovými kroji, čaji, sýry či ručně vyráběnými mýdly. Návštěvníkům se tu připomíná i lidová kultura. Letos se o ni postaral Sbor z hor, který zazpíval velikonoční koledy i známé lidové písně, a představení loutkového divadla. To s ohledem na mrazivé počasí nabídlo pohádku "O králi, kterému byla zima". Cílem jarmarku bylo nejen přivolat jaro a oslavit velikonoční dobu, ale především ukázat širší veřejnosti, že řemesla v našem regionu ještě nevymřela a že když se jich chopí lidé s postižením, výsledkem jsou krásné a kvalitní výrobky. Důkazem, že se tento cíl daří plnit, je i neustále rostoucí návštěvnost jarmarku. Komu letos Velikonoční jarmark unikl, může se na Kopeček vypravit i kdykoli jindy. Dílny jsou celoročně otevřeny návštěvníkům, nabízejí prodej svých výrobků i exkurzi s ukázkami řemesel či didaktické programy pro školy. Více na kopecek.neratov.cz.

Zdenka Burešová, Sdružení Neratov, o.s.


 zpět nahoru

Výzvy NNO

Zachraňte kočičky!


Občanské sdružení Mourek pomáhá už více než pět let opuštěným kočkám, které se hladové a nemocné toulají ulicemi a mnohdy se stávají terčem krutosti lidí. Stará se nejčastěji o zvířata opuštěná, zraněná či týraná, kterým se po vyléčení snaží najít nový domov. Usilovně se také snaží o propagaci a demýtizaci kastrace, aby si lidé konečně uvědomili, že tím kočce jenom prospějí. O kočky se nikdo moc nezajímá, pro většinu lidí je to JENOM kočka. Přitom je to tak úžasné zvíře, které vás dokáže nabít energií! Mohla bych použít příběh Mínušky. Tato kočička se nastěhovala k jedné starší paní, do prostoru pod střechou. Za 14 dní tam porodila koťata. Když koťata začala běhat, zjistila to vnučka s přítelem a prohlásili, že kočka musí okamžitě pryč. I s koťaty, samozřejmě. A protože se do nízkého prostoru nedalo vlézt, vymysleli, že je tam zatlučou prknem a nechají umřít. Stará paní nám volala ještě tentýž den večer, a tak jsme slíbili, že druhý den tam odpoledne přijedeme. Bohužel po příjezdu jsme zjistili, že koťata jsou jen tři. Přítel se je pokoušel dopoledne vyšťourat klackem a jednoho ubil. Tak jsme je postupně odchytili, ale nebylo to nic jednoduchého, protože kočky se moc bály. Ale povedlo se a Mína odešla do nového domova jako milá, hodná a mazlivá kočička. Našla domov u staré nemocné paní, kterou jsme přesvědčili, ať to s Mínkou zkusí. Do té doby pořád tvrdila, že tu už dlouho nebude, že jí nic nebaví, a co první uslyšíte nyní? Mína! Mínuška! Paní, i když nemá moc peněz, tak kdyby neměla jíst jde koupit Míně něco dobrého. Kočka spí s paní v posteli a kyne. A paní žije jen pro ni. Už neslyšíte nic o to, že už tu dlouho nebude. Pomohly si navzájem a tak je to myslím v pořádku.
Největší pomocí pro opuštěné kočičky je poskytnutí nového domova, ale lze pomoci i jinak. Nedostáváme žádné dotace a péče o naše kočičky je zatím hrazena pouze z našich peněz. Proto uvítáme jakoukoliv  pomoc. Ať již finanční či materiální. Nejvíce oceníme kvalitní krmiva, stelivo, škrabadla, čistící prostředky, deky, hračky, atd. Uvítáme dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci s propagací, hledáním dárců a zájemců o zvířata. Samozřejmě uvítáme i vaši návštěvu. Děkujeme všem, kteří se přidají k naší snaze opuštěným kočičkám pomoci. 

Milena Krsková, O.S. Mourek - útulek pro kočičky


Petice za zachování plné úhrady oprav protéz

Vážení přátelé,
 
jistě jste již možná zaregistrovali, že Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala s účinností od 1. 1. 2013 nový číselník VZP-ZP, verze 890, ve kterém mimo jiné zavedla opatření, kdy VZP s účinností nového číselníku tedy od 1. 1. 2013 proplácí pouze 90% ceny za opravy protéz. Na tuto situaci se rozhodlo reagovat občanské sdružení NO FOOT NO STRESS, které sdružuje amputované osoby v ČR sestavením petice za zachování úhrad v plné výši. Dne 13. 3. 2013 bylo výborem FOPTO odsouhlaseno, že v této snaze občanské sdružení NO FOOT NO STRESS podpoří. Zároveň naše sdružení Asociace protetických pacientů rovněž rozhodlo o podpoření této petice. Petice je určena k podpisu pouze pro hendikepované občany, a to z důvodu, že na organizování podpisů i pro osoby bez zdravotního postižení není dostatek zdrojů tak, aby nárůst podpisů byl o tolik citelnější oproti nárůstu portfolia občanů. Dle této filozofie má větší váhu 1000 podpisů hendikepovaných osob (kterých se celá záležitost osobně dotýká) z celkového počtu několika desítek tisíc hendikepovaných osob v ČR, než 1500 podpisů z celkového počtu 10 000 000 obyvatel této země. Pokud se rozhodnete tuto petici podpořit, tak prosím vytiskněte petici a umístěte jí někam, kde se s ní budou moci hendikepovaní občané seznámit a případně podepsat (čekárny apod.) Text petice najdete na http://www.protetickypacient.cz/Petice.
 

Jaromír Lán, Asociace protetických pacientů o.s.


 zpět nahoru

Zveme na akce NNO

Zveme do Železničního muzea Výtopna

Ve středu 1. 5. bude slavnostně otevřeno Železniční muzeum Výtopna  v Jaroměři. V sobotu 4. 5. pojede parní vlak z Jaroměře do Náchoda a zpět. V neděli 5. 5. pojede parní vlak z Jaroměře do Dvora Králové a Bílé Třemešné a zpět.
Historie železnice v Královéhradeckém kraji je hodně letitá. Již na podzim roku 1857 začaly jezdit vlaky s vagóny tažené parními lokomotivami z Pardubic do Hradce Králové a až do tehdejšího Josefova (dnes Jaroměře). Železnice pokračovala od roku 1859 do Liberce a z Josefova byla postavena odbočka k uhelným dolům v Malých Svatoňovicích. V Josefově byla postavena pro údržbu lokomotiv a vozů velká výtopna. Prostor pro výtopnu v Pardubicích byl velmi omezený a v Hradci Králové byla výtopna postavena až mnohem později. Původní jaroměřská výtopna se do dnešní doby bohužel nezachovala, ale v letech 1898-1900 byla postavena nová větší výtopna i s točnou. Tato měla již štěstí v tom, že se dochovala do dnešní doby a má i odpovídající využití. Poslední parní lokomotivy zde byly v pravidelném provozu ještě v roce 1981. Od roku 1990 zde našli pro své aktivity zázemí členové občanského sdružení Společnost železniční výtopna Jaroměř. Od roku 1994 je zde s podporou města Jaroměře otevřena expozice železničního muzea, která se snaží představit návštěvníkům období, kdy železnici vládla pára. Mezi unikáty evropského formátu patří parní lokomotiva Kafemlejnek 310.006 z roku 1879 a snad dojde v nejbližší době k dokončení opravy parní lokomotivy z roku 1873, která byla pojmenována po významném purkmistrovi města Vídeň-Conrad Vorlauf. Renovátorské práce trvají již 15 let a náklady dosáhly skoro 3,5 mil. Kč, které se podařilo získat s pomocí veřejných sbírek, grantů společností Fond T-Mobile, Nadace OKD a společnosti AWT a podpory z rozpočtu Ministerstva dopravy a mnoha dalších partnerů.  Expozice je doplněna o železniční osobní a nákladní vozy a další reálie ze světa železnice. Pro děti je k dispozici i modelové kolejiště. V roce 2011 byly do železničního muzea v Jaroměři přepraveny pozůstatky rychlíkových lokomotiv ČSD z roku 1923. Lokomotivy měly označení 365.024 a 365.025 a dosahovaly rychlosti 90km/h. Za jeden den ujely například trasu z Prahy do Bratislavy. Na začátku roku 2012 věnovalo město Jaroměř naší expozici unikátní parní stroj z čerpací stanice vody, která byla u soutoku řek Metuje a Labe. Věříme, že se pro parní stroj najde dost prostoru, aby mohl být vystaven a představen veřejnosti.
Oblíbeným cílem turistů jsou jízdy tzv. muzejních vlaků. Naším cílem je opravovat lokomotivy a vozy tak, aby byly plně provozuschopné a mohly dělat radost malým i velkým cestovatelům. Proto se můžete vždy první sobotu v měsíci svézt vlakem, v jehož čele je kouřící a pískající parní lokomotiva. Pro pohodlí cestujících je ve vlaku zařazen vůz s prodejem drobného občerstvení a suvenýrů. Pro větší pohodlí cestujících ve služebním voze přepravujeme kočárky a kola. V současné době jsou muzejní vlaky provozovány s parní lokomotivou Kafemlejnek 310.0134 z Turnova. Tato parní lokomotiva byla vyrobena v roce 1913 a je to věru skutečná stoletá parní babička. Aby mohla lokomotiva na trať, musí se také vzorně udržovat a než vyjede, musí se 12 hodin roztápět. Za celý den najezdí přibližně 100 km, spálí 2 tuny černého uhlí a spotřebuje cca 15 kubíků vody. Budeme rádi, pokud oceníte naše úsilí a přijedete se svézt. Více informací nejdete na www.spolecnost-zeleznicni.cz.

Bohuslav Škoda, Společnost železniční výtopna Jaroměř

 

Prožijte s námi zámělské tradice

Přijďte 27.dubna na Den otevření dveří v Hostinci u Karla IV. v Záměli a současně s bývalou farou na Sudslavě oslavte den kulturních památek! A hned 1. května se můžete zúčastnit jedenáctého ročníku Putování ke studánkám. V tento sváteční den chodí místní chasa s vodníkem Floriánkem ke studánkám v obci, aby je za zvuků mariánských písní vyčistil.
Jsme parta nadšenců, která v roce 2007 založila občanské sdružení pro záchranu památek, udržení tradic a zvyků hlavně v naší vesničce Záměl, ale i v celém podhůří Orlických hor. V současné době se snažíme zachránit jedinou kulturní památku v obci Záměl - a to bývalý zájezdní hostinec U Fajfrů, později U Hlaváčků. Teď mu ale říkáme Hostinec u Karla IV. Proč? Podle pověsti se zde při svém tažení na loupežného rytíře Mikuláše do Potštejna zastavil sám kralevic Karel IV. a tančil zde v hostinci kolem sloupu. Hostinec v současné době prochází rekonstrukcí, kdy odstraňujeme havarijní stav střechy a krovu. Střechu zakryjí rákosové došky. Finančně se podílí Ministerstvo kultury a Královéhradecký kraj. Na obnovu historické pece nám přispěl dotací T-mobile. V budoucnu chceme v objektu mít živý skanzen.
Naše sdružení se podílí velkou měrou na kulturním dění v obci Záměl. Pořádáme kulturní akce navazující na tradice, podporujeme a rozšiřujeme vzdělání veřejnosti, např. Putování ke studánkám, Floriánkovu stezku při pochodu přes tři hrady, Svátek sousedů, dílničky pro šikovné ručičky, dětský den, dožínky, připomínáme svátek sv. Václava, Betlémské světlo s živým Betlémem a další. V roce 2011 jsme za podpory sponzorů vybudovali Planetární stezku vedoucí od Hostince u Karla IV. v Záměli přes Potštejn, kolem studánky Panny Marie Bolestné v obecním lese do Liščích dolů a po asfaltové cestě k rozcestí Nad Merklovicemi. Odtud se dá pokračovat na chatu Vyhlídka nad Vamberkem. Stezka je dlouhá asi 6 km. Jedná se o čtvrtou naučnou stezku s tímto tématem v ČR. Bohatý program akcí je připraven až do konce roku! Více na www.mavlast.eu.

M. Červinková, Má vlast - můj domov o.s.


 zpět nahoru

Příležitosti ke vzdělávání

Kurz kresby pravou mozkovou hemisférou - tužka

Toužíte kreslit obrázky pro potěšení sobě a nebo druhým?
Snažili jste se kreslit a nevíte jak na to?
Pro vás je určen kurz Kresba pravou mozkovou hemisférou. Jedná se o základní kurz kresby.


Cena 1950,-a délka kurzu dva dny.
Sobota 26. 4. od 9.30 do 17.00, Neděle 27. 4. od 9.30 do 15.00.

Co je třeba: Donést si černobílý portrét,který byste chtěli zkusit. Pomůcky jsou v ceně kurzu.
Přineste si hlavně touhu něco nového se naučit a dobrou náladu.
Možnost ubytování. Káva, čaj, polední polévka v dílně k dispozici.
Lektorka Mgr. Jarmila Schubertová.

KURZ JE AKREDITOVANÝ MŠMT.

Srdečně zve Dům pod jasanem - Tkalcovské muzeum, Voletiny u Trutnova
http://www.dumpodjasanem.cz/

 

Regionální setkání NNO v Jičíně, Trutnově a Rychnově nad Kněžnou

Královéhradecká asociace NNO spolu s Městem Jičín uspořádala v úterý 23. 4. setkání neziskových organizací Jičínska. Podobná setkání se chystají také v Trutnově a Rychnově nad Kněžnou.

Setkání proběhlo v zasedacím sále městského úřadu a zúčastnilo se ho 18 neziskových organizací, převážně ze sociální oblasti. Za město Jičín se setkání zúčastnil člen Rady města MVDr. Jiří Liška. Na programu byly kromě prezentace Ceny Křesadlo především legislativní změny, které přináší nový občanský zákoník. Od 1. ledna 2014 přibudou nové právní formy - spolek a ústav - a stávající občanská sdružení se budou muset pro některou z nich rozhodnout. Vláda si od toho slibuje větší transparentnost a také větší kontrolu nad subjekty čerpající dotace z veřejných rozpočtů. Další možností, kterou lze využít pouze do konce letošního roku, je přeměna na obecně prospěšnou společnost. Od příštího roku už nové obecně prospěšné společnosti vznikat nemohou. Velmi diskutovaným tématem byl status veřejné prospěšnosti a možné výhody i rizika na přijímání dotací z veřejných zdrojů či využívání daňových výhod. Přestože formát setkání (90 minut) nedovoluje rozsáhlou problematiku probrat zevruvněji, umožňuje účastníkům se v chystaných legislativních změnách lépe zorientovat a dává lektorovi J. Hlouškovi prostor zodpovědět případné dotazy. Tomuto tématu se bude věnovat také plánovaná celokrajská konference NNO na podzim tohoto roku.


 zpět nahoru

Představujeme databázi Dobrá praxe

Nové příklady v Databázi DobráPraxe.cz

aneb Databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony

Mezigenerační soužití, regionální značky, bioodpad nebo online připomínkování územního plánu - tato a další témata naleznete nově v databázi Národní sítě Zdravých měst na adrese www.DobraPraxe.cz. Databáze obsahuje také řadu dalších zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2013 zde naleznete 194 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení, tzv. tematické kroužky nebo na tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Naleznete je přímo na hlavní stránce nebo na adrese www.DobraPraxe.cz/cz/stripky.

Do Databáze přibyly mimo jiné tyto nové příklady:
JILEMNICE: Řešíme společně otázku bioodpadu
KOPŘIVNICE: Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce
ÚSTÍ NAD LABEM: Slavné lokální značky z Ústí nad Labem
SLANÝ: Měsíc seniorů
CHRUDIM: Mezigenerační soužití
JIHLAVA: Připomínkování územního plánu online
PRACHATICE: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí

V Databázi naleznete samozřejmě i mnoho dalších příkladů. Rádi zveřejníme také vaše ukázky dobré praxe z nejrůznějších oblastí rozvoje obcí a regionů. Uvítáme především příspěvky za Královéhradecký kraj, které v databázi zatím chybí. Děkujeme.


 zpět nahoru

Sběr nominací na Křesadlo pokračuje

Hledáme dobrovolníky z Jičínska, Trutnovska a Rychnovska

Znáte ve svém okolí někoho, kdo bezplatně v rámci neziskových organizací pomáhá těm, kteří se neobejdou bez pomoci druhých, nebo kdo ochotně pomáhá při vylepšování zázemí své obce či města? Působí na Jičínsku, Trutnovsku či Rychnovsku? Nominujte ho na Cenu Křesadlo!

Cílem udělování ceny je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost a respekt k těm, kteří ji vykonávají. Cena v podobě křesadla, kterým je originální ručně vyrobený předmět z dílny Jaroslava Zívala, kováře z hradu Křivoklát, symbolizuje vykřesané jiskřičky lidství. Přestože se počet dobrovolníků v České republice zvyšuje (podle nejnovějších výzkumů u nás působí přes jeden a půl milionu dobrovolníků), stále dobrovolnictví nedosahuje takové tradice jako třeba v západních zemích. Hodnotící komise, sestavená z sestavená z řad pracovníků médií, politiků i zástupců dobrovolnických center, i tak bude stát před nelehkým úkolem, vybrat toho dobrovolníka, který si cenu zaslouží nejvíce. Pro záměr ocenit dobrovolníky se podařilo získat také podporu městských úřadů v jednotlivých regionech.

Nominace mohou podávat jak zástupci neziskových organizací nebo obcí, tak i obyčejní lidé. Uzávěrka pro příjem nominací je 30. 6. 2013. Bližší informace najdete na http://www.krasnno.cz/index.php?akce=dobinf&kod=5&ids=18&sub=47&table=dobrovolinfokan&fce=prihla&fce3=ident_edit. Děkujeme, že nám pomáháte najít ty, kdo by mohli svým příkladem inspirovat ostatní!


 zpět nahoru
© 2003 - 2014 Královéhradecká asociace NNO, všechna práva vyhrazena, www.krasnno.cz
© 2003 - 2014 Petr Šiška [www.venus-reality.cz]